Adnoddau Cymraeg

Cymerwch gip olwg ar yr adnoddau Cymraeg amrywiol sydd ar gael.

Gair ar Waith a Gweddi ar Waith

Darllenwch ein cylchgronau sy’n llawn storïau ysbrydoledig a gwybodaeth am ein gweithgareddau diweddaraf.

Myfyrdodau Dyddiol

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Beibl Cymraeg i Bobl Ifanc

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ.

Be mae’r Beibl yn ei ddweud am…

Mae’r ‘blog’ yma yn rhan o’r her Byw y Beibl.

Stori Syndod y Syndodau

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau.

Stori Ansbaradigaethus Iesu

Gwnaeth Iesu bethau anhygoel tra bu ar y ddaear – er mwyn dangos i ni faint roedd yn ein caru ni.

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau​

Cymerwch olwg newydd ar hanesion yr efengyl o fywyd Iesu gyda’r llyfryn stori Pasg newydd sbon hwn i blant.

Adnoddau Dysgu Adref

Catrin Hampton, Storïwr Agor y Llyfr, sy’n darllen yr hanesion ac mae’r deunyddiau sy’n cyd-fynd i lawrlwytho yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy’n addas i oed 5-11.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759