search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Adnoddau Cymraeg

Cymerwch gip olwg ar yr adnoddau Cymraeg amrywiol sydd ar gael.

Y Wyrth Fwyaf Un

Mae ein hadnoddau Pasg yn cynnwys llyfryn newydd i blant o’r enw Y Wyrth Fwyaf Un (ar gyfer 7 – 11 oed) ynghyd â gwasanaeth pop-up y Pasg.

Holl adnoddau Y Wyrth Fwyaf Un

Sul Y Beibl 2021

P'un a ydych gartref neu mewn cynulleidfa, fe welwch lawer yn y casgliad ysbrydoledig hwn o ddeunydd addoli ar gyfer Sul y Beibl ar 24 Hydref 2021.

Dathlwch y Nadolig gyda Chymdeithas y Beibl!

Cymerwch olwg ar ein hadnoddau Nadolig a fydd ar gael yn fuan i'ch helpu i ddathlu'r Nadolig, gyda'ch teulu, eglwys a chymuned.

Gardd Salm 23

Mae Gardd Salm 23 Sarah Eberle yn ardd ar gyfer y cyfnod hwn, yn ardd ar gyfer pandemig. Mae’r salm enwog yn siarad am bresenoldeb Duw gyda ni ym mhob eiliad o fywyd. Mae gardd Sarah, a ddyluniwyd ar gyfer Cymdeithas y Beibl, yn mynd â ni ar daith drwy’r salm i gyrchfan dawel. Gobeithio y cewch eich ysbrydoli i greu eich gardd gymunedol Salm 23 eich hun.

Gair ar Waith a Gweddi ar Waith

Darllenwch ein cylchgronau sy’n llawn storïau ysbrydoledig a gwybodaeth am ein gweithgareddau diweddaraf.

Dewch ar daith gyda ni trwy'r Grawys a'r Pasg

Mae'r Grawys yn gyfnod o fyfyrio pan rydym yn teithio gyda Iesu ar ei lwybr i'r groes ac yn dathlu ei atgyfodiad. Mae gennym lu o adnoddau i'ch helpu i fyfyrio a dathlu.

Dathlwch y Nadolig gyda ni!

Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem – Rhigwm Stori’r Geni ar gyfer Nadolig eleni.

Y Beibl Cymraeg

Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg...

Myfyrdodau Dyddiol

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Beibl Cymraeg i Bobl Ifanc

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ.

Be mae’r Beibl yn ei ddweud am…

Mae’r ‘blog’ yma yn rhan o’r her Byw y Beibl.

Stori Syndod y Syndodau

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau.

Stori Ansbaradigaethus Iesu

Gwnaeth Iesu bethau anhygoel tra bu ar y ddaear – er mwyn dangos i ni faint roedd yn ein caru ni.

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau​

Cymerwch olwg newydd ar hanesion yr efengyl o fywyd Iesu gyda’r llyfryn stori Pasg newydd sbon hwn i blant.

Adnoddau Dysgu Adref

Catrin Hampton, Storïwr Agor y Llyfr, sy’n darllen yr hanesion ac mae’r deunyddiau sy’n cyd-fynd i lawrlwytho yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy’n addas i oed 5-11.

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible