subsidised badge

Stori Ansbaradigaethus Iesu – The Super Cool Story of Jesus (Welsh)

Gwnaeth Iesu bethau anhygoel tra bu ar y ddaear – er mwyn dangos i ni faint roedd yn ein caru ni. Mae’r llyfryn yma yn adrodd rhai o’r straeon sy’n dangos sut wnaeth Iesu fyw, caru, marw, ac yna dod yn ôl yn fyw eto!

Stori Ansbaradigaethus Iesu – The Super Cool Story of Jesus (Welsh)
Quantity £
This item is subsidised for mission* £2.00 each £2.00 each
Plenty in stock | Bulk buy discounts

Please note this product can only be shipped to the UK, Guernsey, Jersey or Isle of Man.

subsidised badge

*This item is subsidised and offered at a discount price in order to support you and your church in your mission. The price covers basic costs including postage and packaging. Any additional money that may result from the sale of this item will be used to support our mission to give the Bible and help people make sense of it, all around the world, people like Tadala in Malawi.

Mae Stori Ansbaradigaethus Iesu yn adrodd stori ryfeddol am sut roedd Iesu yn byw ac yn caru, sut y bu farw ac yna dod yn ôl yn fyw eto.  Mae Dai Woolridge a’r darlunydd Emma Randall yn ailadrodd stori bywyd Iesu mewn ffordd ddeniadol a theimladwy ac addaswyd y testun i’r Gymraeg gan Elinor Wyn Reynolds, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Mae’r llyfryn hwn yn berffaith i’w roi fel anrheg i blant yn eich eglwys neu yn eich ysgol leol.

Quantity £
(£2.00 each£2.00 each)
Bulk buy discountsPlenty in stock

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd yn:

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau – Three Friends and the Miracle Man (Welsh)

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau – Three Friends and the Miracle Man (Welsh)

Cymerwch olwg newydd ar hanesion yr efengyl o fywyd Iesu gyda’r llyfryn stori Pasg newydd sbon hwn i blant.

£2.00
Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau. Prynwch gopïau sengl am rodd isafswm o £2.00 neu archebwch fesul llwyth am hanner y pris.

£2.00
The Super Cool Story of Jesus

The Super Cool Story of Jesus

Jesus does amazing things to show us how much he loves us. This children’s story booklet shows how Jesus lived, loved, died, and then came back to life again.

£2.00

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible