Skip to main content
search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Celebrate Christmas with Bible Society!

Dathlwch y Nadolig gyda Chymdeithas y Beibl!

Cymerwch olwg ar ein hadnoddau Nadolig i'ch helpu i ddathlu'r Nadolig, gyda'ch teulu, eglwys a chymuned. 

Mae’r adnoddau hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Yr Addewid Amhosib - Yn dod yn fuan

Llyfryn Nadolig i Blant

(ar gyfer 6–11 oed) Ystyriwch stori'r geni fel erioed o'r blaen trwy liwio'ch hoff gymeriadau a dychmygu'r hyn maent yn ei feddwl a'i ddweud wrth ei gilydd.

Archebwch nawr​

Drama Nadolig Sydyn

fersiwn hwyliog a rhyngweithiol o stori’r Geni, sydd ddim angen ei ymarfer cyn ei pherfformio yn eich eglwys. Yn addasiad gan Bob Hartman o’r llyfryn plant Yr Addewid Amhosib, bydd pawb o bob oed yn mwynhau’r sgript egnïol hon mewn gwasanaeth Nadolig. 

Canfyddwch mwy

Fideo animeiddiedig gwych o Yr Addewid Amhosib sy’n berffaith i'w ddangos yng ngwasanaeth Nadolig eich eglwys. Ar gael i'w lawrlwytho.

Lawrlwytho nawr (67mb)

Cerdd y Nadolig – Ar gael yn fuan

(ar gyfer plant 1-5 oed) Mwynhewch stori anferthol am Dduw, a ni a phopeth yn y byd, wedi'i chymryd o'r Beibl, gyda rhigymau gwych gan Bob Hartman a lluniau hudolus gan Honor Ayers. Mae'n ddelfrydol ar gyfer plant ifanc a theuluoedd.

Archebwch nawr​

Fideo animeiddiedig gwych o Cerdd y Nadolig sy’n berffaith i'w ddangos yng ngwasanaeth Nadolig eich eglwys. Ar gael i'w lawrlwytho.

Lawrlwytho nawr (77mb)
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible