Celebrate Christmas with us!

Dathlwch y Nadolig gyda ni!

Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem – Rhigwm Stori’r Geni ar gyfer Nadolig eleni

Mae’r adnoddau hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Llyfryn Nadolig i blant

Mae ein llyfryn newydd i blant dros y Nadolig, Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem – Rhigwm Stori’r Geni ar gyfer Nadolig eleni yn rhoi golwg newydd i ni ar y geni gyda rhigymau hyfryd wedi eu haddasu o’r fersiwn gwreiddiol gan Bob Hartman a lluniau bywiog gan Mark Beech. 
Darganfyddwch anrheg Nadolig Duw i chi!

Archebwch o flaen llaw

Drama Nadolig Sydyn

Ydych chi’n chwilio am fersiwn hwyliog a rhyngweithiol o stori’r Geni, sydd ddim angen ei ymarfer cyn ei pherfformio yn eich eglwys? Peidiwch ag edrych ymhellach! Yn addasiad gan Bob Hartman o’r llyfryn plant, bydd pawb o bob oed yn mwynhau’r sgript egnïol hon mewn gwasanaeth Nadolig. 

Fideo animeiddiedig

Bydd gennym fideo animeiddiedig bywiog o’r llyfryn, perffaith i’w ddangos yn eich gwasanaeth eglwys – ar gael o ddechrau mis Hydref.

Lawrlwythwch (140 mb)

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible