subsidised badge

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau – Three Friends and the Miracle Man (Welsh)

Cymerwch olwg newydd ar hanesion yr efengyl o fywyd Iesu gyda’r llyfryn stori Pasg newydd sbon hwn i blant.

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau – Three Friends and the Miracle Man (Welsh)
Quantity £

If the quantity you require is not shown, you may set your exact desired quantity in the basket after you've added it.

This item is subsidised for mission* £2.00 each £2.00 each
Plenty in stock | Bulk buy discounts

Please note this product can only be shipped to the UK, Guernsey, Jersey or Isle of Man.

subsidised badge

*This item is subsidised and offered at a discount price in order to support you and your church in your mission. The price covers basic costs including postage and packaging. Any additional money that may result from the sale of this item will be used to support our mission to give the Bible and help people make sense of it, all around the world, people like Tadala in Malawi.

Beth pe baem ni’n gwybod beth roedd merch Jairus neu’r bachgen gyda’r pum torth a’r ddau bysgodyn yn meddwl o’r hyn ddigwyddodd i Iesu ar ôl eu profiadau gwyrthiol yn ei gwmni ef? 

Mae Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau, yn dilyn tri phlentyn ar eu taith i ddarganfod pwy yw Iesu mewn gwirionedd a beth yw ystyr y cyfan a wnaeth drosom ni!

Wedi’i ysgrifennu gan Dai Woolridge a’i ddylunio gan Hullo Creative, mae’r llyfryn hwn yn berffaith i’w roi fel anrheg i blant yn eich eglwys neu’ch ysgol leol.

Mae adnoddau am ddim sy’n cyd-fynd â’r llyfryn yn cynnwys ffilm animeiddiedig fer o’r stori a thaflenni lliwio.

Quantity £
(£2.00 each£2.00 each)
Bulk buy discounts Plenty in stock
Three Friends and the Miracle Man

Three Friends and the Miracle Man

Take a fresh look at the gospel accounts of Jesus’ life with this brand new Children’s Easter story booklet.

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau. Prynwch gopïau sengl am rodd isafswm o £2.00 neu archebwch fesul llwyth am hanner y pris.

£2.00

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible