Skip to main content
search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo at Dduw, hwn yw’r llyfr i chi.

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

£19.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564081578

 

Beibl sydd wedi ei ddylunio gyda pobl ifanc, i bobl ifanc, ar gael yn Gymraeg gan ddefnyddio testun poblogaidd Beibl.net. 

Pobl ifanc sydd wedi ein cynorthwyo i roi'r Beibl newydd yma at ei gilydd ac mae’n cynnwys: 

  • dolenni i fideos (sydd ar gael ar YouTube) sy’n dadbacio themâu o’r Beibl
  • cannoedd o elfennau rhyngweithiol drwy’r Beibl i gyd sy’n eich annog i gloddio’n ddyfnach
  • gofod gwag er mwyn ysgrifennu nodiadau, dŵdlo a thynnu llun 
  • cyflwyniad un dudalen i bob llyfr yn y Beibl, sy’n esbonio am beth mae’n sôn a sut mae’n ffitio i mewn i’r stori fawr
  • 32 tudalen lliw o bethau allweddol i’w ddysgu am y Beibl
  • Help gyda phynciau anodd a gofod i gadw nodiadau personol

Edrych       Meddwl       Dysgu       Lliwio       Gweithredu       Creu

Dyma Feibl sy’n helpu pobl ifanc i ganfod eu hymatebion eu hunain i neges oesol y Beibl mewn ffordd sy’n berthnasol i’w bywydau. 

Dim ots lle mae person ifanc ar eu siwrne ffydd – mae’r Beibl hwn iddyn nhw.

Mae 30 fideo sy'n archwilio pynciau gwahanol yn y Beibl ar gael.  Gallwch eu gwylio yma.

£19.99

Add to basket

Plenty in stock