Skip to main content

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo at Dduw, hwn yw’r llyfr i chi.

£14.99 Was £19.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564081578

 

Beibl sydd wedi ei ddylunio gyda pobl ifanc, i bobl ifanc, ar gael yn Gymraeg gan ddefnyddio testun poblogaidd Beibl.net. 

Pobl ifanc sydd wedi ein cynorthwyo i roi'r Beibl newydd yma at ei gilydd ac mae’n cynnwys: 

  • dolenni i fideos (sydd ar gael ar YouTube) sy’n dadbacio themâu o’r Beibl
  • cannoedd o elfennau rhyngweithiol drwy’r Beibl i gyd sy’n eich annog i gloddio’n ddyfnach
  • gofod gwag er mwyn ysgrifennu nodiadau, dŵdlo a thynnu llun 
  • cyflwyniad un dudalen i bob llyfr yn y Beibl, sy’n esbonio am beth mae’n sôn a sut mae’n ffitio i mewn i’r stori fawr
  • 32 tudalen lliw o bethau allweddol i’w ddysgu am y Beibl
  • Help gyda phynciau anodd a gofod i gadw nodiadau personol

Edrych       Meddwl       Dysgu       Lliwio       Gweithredu       Creu

Dyma Feibl sy’n helpu pobl ifanc i ganfod eu hymatebion eu hunain i neges oesol y Beibl mewn ffordd sy’n berthnasol i’w bywydau. 

Dim ots lle mae person ifanc ar eu siwrne ffydd – mae’r Beibl hwn iddyn nhw.

Mae 30 fideo sy'n archwilio pynciau gwahanol yn y Beibl ar gael.  Gallwch eu gwylio yma.

£14.99 Was £19.99

Add to basket

Plenty in stock

Good News Bible – The Youth Edition

Go deeper with the Good News Bible - The Youth Edition. An award-winning Bible that helps young people to explore the Bible regardless of where they are on their faith journey.

Good News Bible – Family Edition

The GNB Family Edition is an award-winning Bible with a unique design and hundreds of engaging and interactive elements to help families dig into Scripture together.

Contemporary English Version (CEV) Global Youth Bible

Grow in faith with the CEV Global Youth Bible – perfect for young believers, with practical insights and an easy-to-read translation.