NEWYDD! beibl.net - i bobl ifanc

Beibl i bobl ifanc, wedi’i ddylunio gyda phobl ifanc.

Mae Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ wedi partneru i greu Beibl unigryw. Mae pobl ifanc fel chi wedi ein helpu i roi'r Beibl newydd yma at ei gilydd. Gwrandawsom ar eich syniadau a chlywsom be sy’n bwysig i chi: gwybodaeth i’ch helpu dysgu a mynd yn ddyfnach i neges y Beibl, sialensiau i wneud i chi feddwl am beth rydych yn ei ddarllen a ffyrdd i’ch helpu i wneud hynny – yn ogystal ag amser i adlewyrchu a lle i greu drwy ysgrifennu, dŵdlo a thynnu llun.

Ewch yma i archebu eich copi o beibl.net i bobl ifanc.

Prynwch nawr

I weld sampl o beibl.net i bobl ifanc, ewch yma

‘Mae’r cyflwyniadau i lyfrau’r Beibl, a’r deunydd rhyngweithiol yn gaffaeliaid, a braint yw cymeradwyo’r gyfrol at ddefnydd ieuenctid Cymru’

Aled Davies – Cyngor Ysgolion Sul​

 

Fideos

Mae nifer o fideos i gydfynd â Beibl.net – i bobl ifanc

Mae’r Beibl yma yn wych ond mae nifer o bethau gall fod yn anodd i’w ddeall neu mae angen eu trafod. Felly rydym wedi creu fideos sy’n son am y rhannau fwyaf heriol er mwyn i’ch helpu. Ymunwch â Joseff, Elen a Gareth wrth iddynt drafod rhai o faterion mawr y Beibl.

Gwyliwch y fideos

Mae’r Beibl wedi ei greu mewn partneriaeth â Youth for Christ. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosib heb eu hymdrech, creadigrwydd ac angerdd. I wybod mwy am y gwaith gwych mae’n yn eu gwneud, ewch i’w gwefan.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible