Fideos beibl.net - i bobl ifanc

Mae’r Beibl yma yn wych ond mae nifer o bethau gall fod yn anodd i’w ddeall neu mae angen eu trafod.

Felly rydym wedi creu fideos sy’n son am y rhannau fwyaf heriol er mwyn i’ch helpu. Ymunwch â Joseff, Elen a Gareth wrth iddynt drafod rhai o faterion mawr y Beibl.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible