Skip to main content

Fideos beibl.net - i bobl ifanc

Mae’r Beibl yma yn wych ond mae nifer o bethau gall fod yn anodd i’w ddeall neu mae angen eu trafod.

Felly rydym wedi creu fideos sy’n son am y rhannau fwyaf heriol er mwyn i’ch helpu. Ymunwch â Joseff, Elen a Gareth wrth iddynt drafod rhai o faterion mawr y Beibl.

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible