Journey with us through Lent and Easter

Dewch ar daith gyda ni trwy'r Grawys a'r Pasg

Mae'r Grawys yn gyfnod o fyfyrio pan rydym yn teithio gyda Iesu ar ei lwybr i'r groes ac yn dathlu ei atgyfodiad. Mae gennym lu o adnoddau i'ch helpu i fyfyrio a dathlu. Mae’r adnoddau hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Ar gyfer teuluoedd

Popeth am y Pasg – Rhigwm yr Atgyfodiad 

Mae ein llyfryn Pasg newydd i blant, sy’n dod yn fyw gyda rigymau Bob Hartman, yn archwilio’r digwyddiadau ynglwm ag atgyfodiad Iesu a pham ein bod wir yn dathlu’r Pasg. Mae tudalennau gweithgareddau i’r teulu yng nghanol y llyfryn, sy'n berffaith fel anrheg i blant yn eich teulu, cymuned ac ysgol.

Archebwch nawr

Popeth am y Pasg – Adnoddau Ychwanegol

Cymerwch olwg ar y gweithgareddau gwych gallu wneud gyda’ch teulu dros y Pasg, gan gynnwys gemau a chrefft.

Ewch i’r gweithgareddau

Adnoddau’r Pasg ar gyfer pob oed 

Canfyddwch animeiddiadau stori'r Pasg a thaflenni lliwio, i'w defnyddio gyda'ch eglwys a'ch cymuned.

Ewch i’r adnoddau

'The Lent Encounter'

Eleni,  gallwch ymuno â ‘The Lent Encounter. ‘ Ar gael yn yr iaith Saesneg yn unig, mae hwn yn adnodd am ddim sy’n cynnwys taith 40 diwrnod i helpu chi i gysylltu mwy â’r Beibl ac â  bywyd Iesu.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible