Myfyrdodau Dyddiol

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. These readings are also available in English.

Fe ddaw Duw i’n hachub: Eseia 40.1–11 (7 Mehefin 2020)

Fe ddaw Duw i’n hachub: Eseia 40.1–11 (7 Mehefin 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Cofiwch yr hyn y mae Duw wedi’i wneud: Deuteronomium 11.1–7, 16–21 (6 Mehefin 2020)

Cofiwch yr hyn y mae Duw wedi’i wneud: Deuteronomium 11.1–7, 16–21 (6 Mehefin 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Caru oherwydd i ni gael ein caru: Deuteronomium 10.12–22 (5 Mehefin 2020)

Caru oherwydd i ni gael ein caru: Deuteronomium 10.12–22 (5 Mehefin 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Gras i bobl ystyfnig: Deuteronomium 9.1–6 (4 Mehefin 2020)

Gras i bobl ystyfnig: Deuteronomium 9.1–6 (4 Mehefin 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Cofio’r ARGLWYDD: Deuteronomium 8.1–11 (3 Mehefin 2020)

Cofio’r ARGLWYDD: Deuteronomium 8.1–11 (3 Mehefin 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Gair Duw ar ein calonnau: Deuteronomium 6.1–9 (1 Mehefin 2020)

Gair Duw ar ein calonnau: Deuteronomium 6.1–9 (1 Mehefin 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

‘Deffra!’: Datguddiad 3 (31 Mai 2020)

‘Deffra!’: Datguddiad 3 (31 Mai 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759