Gair ar Waith a Gweddi ar Waith

Darllenwch ein cylchgronau sy’n llawn storïau ysbrydoledig a gwybodaeth am ein gweithgareddau diweddaraf.

Efallai bydd hwn o ddiddordeb i chi

Cymdeithas y Beibl yng Nghymru

Cymdeithas y Beibl yng Nghymru

Mae gan Gymdeithas y Beibl ei gwreiddiau yng Nghymru. Yng Nghymru y gwnaeth Mary Jones ei thaith gerdded enwog i brynu Beibl yn ei hiaith ei hun, Cymraeg, gan y Parchedig Thomas Charles.

Adnoddau Cymraeg

Adnoddau Cymraeg

Cymerwch gip olwg ar yr adnoddau Cymraeg amrywiol sydd ar gael.

Cwrs y Beibl

Cwrs y Beibl

Argraffiad diweddaraf o lawlyfr Cwrs y Beibl.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible