search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Bible Sunday 2021

Sul Y Beibl 2021

Eich adnoddau am ddim ar gyfer Sul y Beibl 2021 – ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

P'un a ydych gartref neu mewn cynulleidfa, fe welwch lawer yn y casgliad ysbrydoledig hwn o ddeunydd addoli ar gyfer Sul y Beibl ar 24 Hydref 2021.

Mae Sul y Beibl yn ymwneud â dathlu'r Ysgrythurau. Mae ein hadnoddau 2021 yn cynnwys pregeth, fideos, gweddïau, ac adnoddau difyr a hwyliog i bobl ifanc a phlant o bob oed.

Gwasanaeth addoli cyfan ar gael yn rhad ac am ddim!

Fe gewch yr adnoddau hyn yn atgof pwerus bod gair Duw yn newid bywydau a bod ei addewidion yn parhau i fod yn wir.

Cofrestrwch heddiw a byddwn yn anfon dolen at adnoddau Sul y Beibl 2021 atoch pan fyddant ar gael ddiwedd mis Awst.   

Cofrestrwch nawr

Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno; dewch, er eich bod heb arian; prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dâl. 
Eseia 55.1 (BCND)

‘Cafodd ei ddefnyddio dros nifer o wythnosau mewn e-byst at blwyfolion yn methu â dod i'r eglwys. Rhoddodd anogaeth bob wythnos trwy fis Hydref.’

‘Byddai mwy o help fel hyn i weinidogion sy’n gorweithio yn wych. Diolch yn fawr iawn.'

‘Ardderchog gan nad oeddwn yn gallu mynd i eglwys!’

‘Roedd fy nau blentyn wrth eu bodd yn gwneud y sgrôl.’

Cofrestrwch nawr

Byddwn yn e-bostio dolen at Adnoddau Sul y Beibl 2021 atoch pan fyddant ar gael ddiwedd mis Awst.

Rydym yn ymddiheuro, ond mae peth o’r cynnwys yn y dudalen hon yn yr iaith Saesneg

We’d love to call you after Bible Sunday to hear how you found the resources and to tell you more about our work. Please enter your phone number below if you are happy to receive a call.

Our promise: Your data is stored and processed in accordance with our Privacy Policy. We may use your data and other public information for analysis so that we can use our resources effectively and contact you appropriately, unless you ask us not to. If you’ve provided your postal address to us, we may also share information by post about our work and resources that we think you will find interesting. For further details, including your rights and how to change your preferences, visit our Privacy Policy, email contactus@biblesociety.org.uk or call Freephone 0808 178 4921.

* denotes a required field

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible