search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Llawlyfr Cwrs y Beibl (Welsh Bible Course Manual)

Cyfieithiad Cymraeg o’r Bible Course Manual, 3ydd argraffiad Gostyngiad o 10% wrth brynu chwech neu fwy o gopïau, yn ogystal â chludiant am ddim!

Llawlyfr Cwrs y Beibl (Welsh Bible Course Manual)
View product image(s)

£4.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564048274

Pages: 160

Format: Wiro binding

Os am gynnal Cwrs y Beibl byddwch angen mynediad i’n fideos (ar gael yn yr iaith Saesneg fel lawrlwythiadau digidol ac fel set DVD) a bydd angen llawlyfr i bob person sy’n dilyn y cwrs.

Prif Nodweddion

  • Taith ryngweithiol trwy holl stori’r Beibl
  • Yn llawn nodiadau, dyfyniadau, delweddau sy’n mynd law yn llaw â’r dysgu a geir yn y fideos yn ogystal âchwestiynau ar gyfer grwpiau trafod bach, cynlluniau darllen dyddiol sy’n arwain at y sesiwn nesaf, geirfa a rhestr ddarllen
  • Fformat rhwymiad sbiral sy’n hwyluso darllen ac ysgrifennu nodiadau
  • Delfrydol ar gyfer grwpiau tai ac eglwysig

Os am wybod mwy, ewch i Cwrs y Beibl.

£4.99

Add to basket

Plenty in stock