Please note: Orders processed after 4 January 2021 for overseas delivery may be subject to delays. Some products may not be available for delivery overseas for a short period of time from 4 January 2021.

Llawlyfr Cwrs y Beibl (Welsh Bible Course Manual)

Cyfieithiad Cymraeg o’r Bible Course Manual, 3ydd argraffiad Gostyngiad o 10% wrth brynu chwech neu fwy o gopïau, yn ogystal â chludiant am ddim!

Llawlyfr Cwrs y Beibl (Welsh Bible Course Manual)
View product image(s) Look inside

£4.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564048274

Pages: 160

Format: Wiro binding

Os am gynnal Cwrs y Beibl byddwch angen mynediad i’n fideos (ar gael yn yr iaith Saesneg fel lawrlwythiadau digidol ac fel set DVD) a bydd angen llawlyfr i bob person sy’n dilyn y cwrs.

Prif Nodweddion

  • Taith ryngweithiol trwy holl stori’r Beibl
  • Yn llawn nodiadau, dyfyniadau, delweddau sy’n mynd law yn llaw â’r dysgu a geir yn y fideos yn ogystal âchwestiynau ar gyfer grwpiau trafod bach, cynlluniau darllen dyddiol sy’n arwain at y sesiwn nesaf, geirfa a rhestr ddarllen
  • Fformat rhwymiad sbiral sy’n hwyluso darllen ac ysgrifennu nodiadau
  • Delfrydol ar gyfer grwpiau tai ac eglwysig

Os am wybod mwy, ewch i Cwrs y Beibl.

£4.99

Add to basket

Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible