Skip to main content

Llawlyfr Cwrs y Beibl (Welsh Bible Course Manual)

Cyfieithiad Cymraeg o'r Beibl Cwrs Llawlyfr, 3ydd argraffiad cludo am ddim wrth brynu saith neu fwy o gopïau!

£4.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564048274

Pages: 160

Format: Wiro binding

Os am gynnal Cwrs y Beibl byddwch angen mynediad i’n fideos (ar gael yn yr iaith Saesneg fel lawrlwythiadau digidol ac fel set DVD) a bydd angen llawlyfr i bob person sy’n dilyn y cwrs.

Prif Nodweddion

  • Taith ryngweithiol trwy holl stori’r Beibl
  • Yn llawn nodiadau, dyfyniadau, delweddau sy’n mynd law yn llaw â’r dysgu a geir yn y fideos yn ogystal âchwestiynau ar gyfer grwpiau trafod bach, cynlluniau darllen dyddiol sy’n arwain at y sesiwn nesaf, geirfa a rhestr ddarllen
  • Fformat rhwymiad sbiral sy’n hwyluso darllen ac ysgrifennu nodiadau
  • Delfrydol ar gyfer grwpiau tai ac eglwysig

Os am wybod mwy, ewch i Cwrs y Beibl.

£4.99

Add to basket

Plenty in stock

Gwil Gŵyl yn Cael Hyd i'r Rhodd Fwyaf - Welsh Festive Fred Finds the Greatest Gift

Festive Fred Finds the Greatest Gift (primary age booklet) – journey with Fred as he snoozes off in his bedroom and wakes up in the middle of the very first Christmas! 

Mae hi bron yr awr! - Welsh It's Nearly Time (A Christmas Rhyme)

It’s Nearly Time! A Christmas Rhyme (toddler age booklet) – sing the story to the tune of Twinkle, Twinkle, Little Star, count the stars, find the animals and make their sounds in this delightful interactive Christmas booklet for your little one...

Syrpréis Rhyfeddol y Pasg - The Awesome Easter Surprise (Welsh)

Gyda neges yr efengyl yn glir a chyfres o luniau lliwgar hyfryd, dyma'r anrheg Pasg perffaith i blant oed cynradd yn eich teulu, eglwys, ysgol a chymuned.