search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate
subsidised badge

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau.

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)
View product image(s)
Quantity £

If the quantity you require is not shown, you may set your exact desired quantity in the basket after you've added it.

This item is subsidised for mission* £2.00 each £2.00 each
Only 179 left in stock | Bulk buy discounts

Please note this product can only be shipped to the UK, Guernsey, Jersey or the Isle of Man.

subsidised badge

*This item is subsidised and offered at a discount price in order to support you and your church in your mission. The price covers basic costs including postage and packaging. Any additional money that may result from the sale of this item will be used to support our mission to give the Bible and help people make sense of it, all around the world, people like Ning in China.

Dilynwch olion traed dilynwyr Iesu wrth iddynt deithio o Jerwsalem i Emmaus a siaradwch â rhywun sy'n rhoi'r syndod mwyaf iddyn nhw i gyd! 

Bydd lluniau hyfryd yr artist Emma Skerratt ac arddull farddol Dai Woolridge yn rhoi pleser i rai o bob oed ond mae’r fersiwn hon o stori bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn arbennig o addas ar gyfer 4-7 oed. 

Mae adnoddau sy’n cyd-fynd am ddim yn cynnwys fersiwn fer wedi’i animeiddio o'r stori yn ogystal â thrywydd y Pasg. 

Quantity £
(£2.00 each£2.00 each)
Bulk buy discounts Only 179 left in stock