subsidised badge

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau.

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)
View product image(s)
Quantity £
This item is subsidised for mission* £2.00 each £2.00 each
Plenty in stock | Bulk buy discounts

Please note this product can only be shipped to the UK, Guernsey, Jersey or Isle of Man.

subsidised badge

*This item is subsidised and offered at a discount price in order to support you and your church in your mission. The price covers basic costs including postage and packaging. Any additional money that may result from the sale of this item will be used to support our mission to give the Bible and help people make sense of it, all around the world, people like Tadala in Malawi.

Dilynwch olion traed dilynwyr Iesu wrth iddynt deithio o Jerwsalem i Emmaus a siaradwch â rhywun sy'n rhoi'r syndod mwyaf iddyn nhw i gyd! 

Bydd lluniau hyfryd yr artist Emma Skerratt ac arddull farddol Dai Woolridge yn rhoi pleser i rai o bob oed ond mae’r fersiwn hon o stori bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn arbennig o addas ar gyfer 4-7 oed. 

Mae adnoddau sy’n cyd-fynd am ddim yn cynnwys fersiwn fer wedi’i animeiddio o'r stori yn ogystal â thrywydd y Pasg. 

Quantity £
(£2.00 each£2.00 each)
Bulk buy discountsPlenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible