Skip to main content

Search the shop

14 results for: 'Cymraeg'

Or view results from across the website or the Bible

Beibl Cymraeg Newydd gyda mynegair - New Welsh Bible (BCN) Revised with concordance

Beibl Cymraeg Newydd (BCN) The standard Welsh Bible for the 21st century Welsh (cymraeg) speakers and learners, translated by the Bible Society in 1988 and revised in 2004. Now available with a specially compiled Concordance and Names Index

£11.87Was £16.95

View product

In stock

Apocryffa - Y Beibl Cymraeg Newydd - New Welsh Bible (BCN) Apocrypha

Yr Apocryffa. The Welsh (cymraeg) Apocrypha to the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004).

£13.00Was £14.99

View product

Plenty in stock

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Print Bras - The New Welsh Bible (BCN) Revised Large Print Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (New Welsh Bible) - the standard Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners, available in large print (print bras). Now available at half price for a limited period.

£12.25Was £17.50

View product

Plenty in stock

Llawlyfr Cwrs y Beibl (Welsh Bible Course Manual)

Cyfieithiad Cymraeg o'r Beibl Cwrs Llawlyfr, 3ydd argraffiad cludo am ddim wrth brynu saith neu fwy o gopïau!

£4.99

View product

Plenty in stock

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo a...

£14.99Was £19.99

View product

Plenty in stock

Testament Newydd, a'r Salmau (Poced Glas) - Welsh New Testament & Psalms (Pocket Blue)

A pocket-sized edition of the New Testament and Psalms, from the 2004 revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND).

£11.99

View product

Currently out of stock

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

£12.99

View product

In stock

beibl.net Efengyl Marc (10 copi) - colloquial Welsh Gospel of Mark (Pack of 10)

CYMRAEG: Cyfieithiad newydd cyffrous a chyfoes beibl.net o Efengyl Marc. ENGLISH: The Gospel of Mark, written in an exciting new contemporary Welsh language translation – beibl.net.

£10.00

View product

In stock

Agor y Gair gyda Mari

Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw.

£2.50

View product

In stock

Taith Mary Jones - The Mary Jones Walk

Dilynwch ôl troed Mary Jones gyda’r canllaw cerdded Cymraeg-Saesneg hwn sy’n amlinellu taith 28 milltir o Llanfihangel-y-Pennant i’r Bala. A dual-language (Welsh and English) walking guide along the journey taken by Mary Jones from Llanfihan...

£3.00

View product

Plenty in stock

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible