Skip to main content

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

£12.99

Add to basket

In stock

ISBN: 9780564047239

ISBN 10: 0564047236

Dimensions: 133 x 87 x 25 mm

Format: Imitation Leather

Published date: 26 February 2009

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Fersiwn anrheg o'r Testament Newydd a'r Salmau fel y'u ceir yn argraffiad diwygiedig o'r Beibl Cymraeg Newydd (2004). Argraffiad maint poced mewn cas cerdyn, gyda chlawr lledr ffug, ymylon arian, a thudalen gyflwyno.

Dyma anrheg ddelfrydol ar gyfer achlysuron arbennig, megis bedydd, priodas neu ben-blwydd.

A gift version of the New Testament and the Psalms. A pocket-sized presentation edition with a white imitation leather cover, silver edges and a presentation page.

This attractive volume is slip-cased, making it an ideal gift for special occasions, such as a christening, wedding or birthday.

£12.99

Add to basket

In stock

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Syrpréis Rhyfeddol y Pasg - The Awesome Easter Surprise (Welsh)

Gyda neges yr efengyl yn glir a chyfres o luniau lliwgar hyfryd, dyma'r anrheg Pasg perffaith i blant oed cynradd yn eich teulu, eglwys, ysgol a chymuned.

‘Caru Ti’ – Duw

Llyfryn stori newydd sbon i blant sy’n olwg o’r newydd ar stori’r geni sy’n canolbwyntio ar galon Duw a’i gariad am bob dim a greodd. Crewyd mewn partneriaeth â HOPE Together.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig – mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy, drwy Efengyl Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu, i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt,...