Skip to main content

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

£12.99

Add to basket

In stock

ISBN: 9780564047239

ISBN 10: 0564047236

Dimensions: 133 x 87 x 25 mm

Format: Imitation Leather

Published date: 26 February 2009

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Fersiwn anrheg o'r Testament Newydd a'r Salmau fel y'u ceir yn argraffiad diwygiedig o'r Beibl Cymraeg Newydd (2004). Argraffiad maint poced mewn cas cerdyn, gyda chlawr lledr ffug, ymylon arian, a thudalen gyflwyno.

Dyma anrheg ddelfrydol ar gyfer achlysuron arbennig, megis bedydd, priodas neu ben-blwydd.

A gift version of the New Testament and the Psalms. A pocket-sized presentation edition with a white imitation leather cover, silver edges and a presentation page.

This attractive volume is slip-cased, making it an ideal gift for special occasions, such as a christening, wedding or birthday.

£12.99

Add to basket

In stock

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Cerdd Y Nadolig

Mwynhewch y stori anferthol am Dduw, a ni a phopeth yn y byd, wedi'i chymryd o'r Beibl, gyda rhigymau gwych gan Bob Hartman a lluniau hudolus gan Honor Ayers. Mae'n ddelfrydol ar gyfer plant ifanc a theuluoedd.

Yr Addewid Amhosib

Llyfryn Nadolig newydd sbon i blant wedi'i ysgrifennu gan Bob Hartman. Ystyriwch stori'r geni fel erioed o'r blaen trwy liwio'ch hoff gymeriadau a dychmygu'r hyn maent yn ei feddwl a'i ddweud wrth ei gilydd.

Beibl.net: 365 o Storiau o'r Beibl - 365 stories from the Bible in colloquial Welsh

Dyma’r Beibl delfrydol i helpu ieuenctid i groesi’r bont o Feibl lliw i'r Beibl llawn. This is the ideal Bible to help older children cross the bridge from a colour story Bible to a full Bible.