Search Bible Society Login or register Basket Donate

Agor y Gair gyda Mari

Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw.

Agor y Gair gyda Mari
View product image(s)

£2.50

Add to basket

In stock

ISBN: 9780564045075

Pages: 32

Dimensions: 210 x 148 mm

Format: Paperback

Published date: 03 May 2016

Yn 1800, cerddodd merch 15 mlwydd oed 26 milltir ar draws gwlad o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala i chwilio am Feibl gan y Parchedig Thomas Charles. Roedd Mary Jones wedi cynilo am chwe blynedd i brynu Beibl Cymraeg.

Yn Agor y Gair Gyda Mari rydym yn eich annog i ymuno â thaith sy’n parhau hyd heddiw.  Darperir un darlleniad bob dydd am 26 o ddyddiau, yn cynrychioli’r 26 milltir o’r daith. Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw. Bydd y darlleniadau hyn yn eich helpu i ddeall pam fod y Beibl mor bwysig i Mary Jones a pham ein bod yn credu fod y Beibl ar eich cyfer chi pwy bynnag ydych chi ac o ble bynnag rydych yn dod.  

£2.50

Add to basket

In stock