Skip to main content

Agor y Gair gyda Mari

Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw.

£2.50

Add to basket

In stock

ISBN: 9780564045075

Pages: 32

Dimensions: 210 x 148 mm

Format: Paperback

Published date: 03 May 2016

Yn 1800, cerddodd merch 15 mlwydd oed 26 milltir ar draws gwlad o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala i chwilio am Feibl gan y Parchedig Thomas Charles. Roedd Mary Jones wedi cynilo am chwe blynedd i brynu Beibl Cymraeg.

Yn Agor y Gair Gyda Mari rydym yn eich annog i ymuno â thaith sy’n parhau hyd heddiw.  Darperir un darlleniad bob dydd am 26 o ddyddiau, yn cynrychioli’r 26 milltir o’r daith. Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw. Bydd y darlleniadau hyn yn eich helpu i ddeall pam fod y Beibl mor bwysig i Mary Jones a pham ein bod yn credu fod y Beibl ar eich cyfer chi pwy bynnag ydych chi ac o ble bynnag rydych yn dod.  

£2.50

Add to basket

In stock

Gwil Gŵyl yn Cael Hyd i'r Rhodd Fwyaf - Welsh Festive Fred Finds the Greatest Gift

Festive Fred Finds the Greatest Gift (primary age booklet) – journey with Fred as he snoozes off in his bedroom and wakes up in the middle of the very first Christmas! 

Mae hi bron yr awr! - Welsh It's Nearly Time (A Christmas Rhyme)

It’s Nearly Time! A Christmas Rhyme (toddler age booklet) – sing the story to the tune of Twinkle, Twinkle, Little Star, count the stars, find the animals and make their sounds in this delightful interactive Christmas booklet for your little one...

Syrpréis Rhyfeddol y Pasg - The Awesome Easter Surprise (Welsh)

Gyda neges yr efengyl yn glir a chyfres o luniau lliwgar hyfryd, dyma'r anrheg Pasg perffaith i blant oed cynradd yn eich teulu, eglwys, ysgol a chymuned.