Skip to main content

Apocryffa - Y Beibl Cymraeg Newydd - New Welsh Bible (BCN) Apocrypha

Yr Apocryffa. The Welsh (cymraeg) Apocrypha to the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004).

Apocryffa - Y Beibl Cymraeg Newydd - New Welsh Bible (BCN) Apocrypha

£14.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564047031

ISBN 10: 0564047031

Dimensions: 210 x 140 x 25 mm

Format: Hardback

Published date: 11 December 2008

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Yr Apocryffa i'r Beibl Cymraeg Newydd, argraffiad diwygiedig (2004). Ceir yma bymtheg llyfr is-ganonaidd yr Hen Destament a gynhwysir yng nghyfieithiad y Deg a Thrigain a'r Fwlgat.

Apocrypha
The Apocrypha to the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004). Comprising fifteen of the books included in the Septuagint and Vulgate versions of the Old Testament according to the Anglican tradition.

£14.99

Add to basket

Plenty in stock

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo a...

Y Wyrth Fwyaf Un

Mae ein llyfryn Pasg newydd i blant yn dechrau gyda’r swper olaf, yn ein tywys trwy groeshoeliad Iesu ac yn gorffen gyda’r wyrth fwyaf oll – atgyfodiad Iesu!

Beibl.net: 365 o Storiau o'r Beibl - 365 stories from the Bible in colloquial Welsh

Dyma’r Beibl delfrydol i helpu ieuenctid i groesi’r bont o Feibl lliw i'r Beibl llawn. This is the ideal Bible to help older children cross the bridge from a colour story Bible to a full Bible.