Skip to main content

Apocryffa - Y Beibl Cymraeg Newydd - New Welsh Bible (BCN) Apocrypha

Yr Apocryffa. The Welsh (cymraeg) Apocrypha to the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004).

Apocryffa - Y Beibl Cymraeg Newydd - New Welsh Bible (BCN) Apocrypha

£13.00 Was £14.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564047031

ISBN 10: 0564047031

Dimensions: 210 x 140 x 25 mm

Format: Hardback

Published date: 11 December 2008

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Yr Apocryffa i'r Beibl Cymraeg Newydd, argraffiad diwygiedig (2004). Ceir yma bymtheg llyfr is-ganonaidd yr Hen Destament a gynhwysir yng nghyfieithiad y Deg a Thrigain a'r Fwlgat.

Apocrypha
The Apocrypha to the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004). Comprising fifteen of the books included in the Septuagint and Vulgate versions of the Old Testament according to the Anglican tradition.

£13.00 Was £14.99

Add to basket

Plenty in stock

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

Testament Newydd, a'r Salmau (Poced Glas) - Welsh New Testament & Psalms (Pocket Blue)

A pocket-sized edition of the New Testament and Psalms, from the 2004 revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND).

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo a...

Agor y Gair gyda Mari

Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw.