Skip to main content

Taith Mary Jones - The Mary Jones Walk

Dilynwch ôl troed Mary Jones gyda’r canllaw cerdded Cymraeg-Saesneg hwn sy’n amlinellu taith 28 milltir o Llanfihangel-y-Pennant i’r Bala. A dual-language (Welsh and English) walking guide along the journey taken by Mary Jones from Llanfihangel-y-Pennant to Bala.

£3.00

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564043774

Author: Mary Thomas

Pages: 48

Dimensions: 210 x 148 mm

Format: Paperback

Published date: 19 September 2014

Llanfihangel-y-Pennant i’r Bala: Canllaw Cerdded

Fe gerddodd Mary Jones, Cymraes 15 mlwydd oed filltiroedd o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala i chwilio am Feibl. Wrth wneud hynny helpodd Mary i ysbrydoli sefydlu Cymdeithas y Beibl a gychwynnodd ar fudiad y Beibl byd eang.  
Mae’r canllaw cerdded dwyieithog hwn yn eich cymryd drwy gefn gwlad ysblennydd yr hen Sir Feirionnydd, drwy gaeau ac ar hyd llwybrau y gwnaeth Mary efallai eu cerdded.  Mae llwybr llinellol yn eich cymryd ar daith o ddyffryn hudolus wrth doed Cadair Idris i lannau Llyn Tegid gan groesi sawl milltir o Barc Cenedlaethol Eryri.  
Rhennir y canllaw yn bump rhan o tua pum milltir yr un y gellir eu cerdded naill ai fel adrannau unigol neu y cyfan o’r llwybr 28 milltir.
Dylid defnyddio’r canllaw mewn cysylltiad â Map AO Explorer OL23.

Nodweddion Allweddol:
•    Canllaw cerdded dwyieithog Cymraeg –Saesneg
•    Gellir ei wneud mewn camau neu fel un taith barhaol
•    Yn arwain drwy gefn gwlad ysblennydd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

Llanfihangel-y-Pennant to Bala: A walking guide

Mary Jones, a 15-year-old Welsh girl walked miles from Llanfihangel-y-Pennant to Bala in search of a Bible. By doing so Mary helped inspire the founding of Bible Society which gave birth to a worldwide Bible movement.
This dual-language walking guide (Welsh and English) takes you through the spectacular countryside of the old county of Meirionnydd, through the fields and along pathways that Mary may have walked. A linear route takes you on a 28-mile journey from an enchanting valley at the foot of Cadair Idris to the shores of Llyn Tegid crossing several miles of Snowdonia National Park.
The walking guide is divided into five sections of roughly five miles each which can be walked either as individual sections or as the whole 28-mile route.
The Guide should be used in conjunction with OS Map Explorer OL23.

Key features:
•    Welsh-English dual language walking guide
•    Can be undertaken in stages or as one continuous walk
•    Travels through spectacular countryside of Wales and Snowdonia National Park

£3.00

Add to basket

Plenty in stock

Apocryffa - Y Beibl Cymraeg Newydd - New Welsh Bible (BCN) Apocrypha

Yr Apocryffa. The Welsh (cymraeg) Apocrypha to the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004).

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo a...