Skip to main content

beibl.net Efengyl Marc (10 copi) - colloquial Welsh Gospel of Mark (Pack of 10)

CYMRAEG: Cyfieithiad newydd cyffrous a chyfoes beibl.net o Efengyl Marc. ENGLISH: The Gospel of Mark, written in an exciting new contemporary Welsh language translation – beibl.net.

£10.00

Add to basket

In stock

ISBN: 9780564048236

Dimensions: 110 x 160 x 40

Format: Paperback

Cyfieithiad newydd cyffrous a chyfoes beibl.net o Efengyl Marc.

Mae cyfieithiad beibl.net yn adrodd hanes Iesu mewn ffordd afaelgar mewn iaith a ieithwedd sy’n berthnasol i genhedlaeth newydd.

Adnodd gwych ar gyfer ysgolion ac ar gyfer dysgwyr hefyd.

beibl.net:

  • Cyfieithiad newydd yn y Gymraeg
  • Addas i bobl ifanc
  • Iaith lafar syml
  • Hawdd i’w ddeall
  • Delfrydol i ddysgwyr

The Gospel of Mark, written in an exciting new contemporary Welsh language translation – beibl.net.

beibl.net brings the compelling story of Jesus to life for a new generation in a language and tone that speaks to them.

An ideal purchase for schools and those new to or learning Welsh.

beibl.net:

  • New Welsh Translation.
  • Suitable for young people.
  • Simple and direct language.
  • Readily understood.
  • Ideal for Welsh learners.


‘Ei gryfder yw ei fod yn rhoi’r Beibl, sydd i raddau helaeth an annealladwy i lawer, o fewn cyrraedd ifanc a hen mewn iaith gyfoes. Maent yn gallu ei ddarllen, ei ddeall, a gwerthfawrogi yr hyn y mae yn ei ddweud.’ Parchg Ddr Geraint Tudur, BD Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

‘Dyma’r unig gyfieithiad o’i fath yn yr Iaith Gymraeg, yn ffyddlon i’r testun, yn hawdd i’w ddeall ac yn adnodd eithriadol o werthfawr, yn enwedig gan blant ac ieuenctid sydd yn cael y cyfieithiadau traddodiadol yn ddieithr o ran iaith.’ Parchg W Bryn Williams, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

‘Dwi'n meddwl bod beibl.net yn grêt. Mae’n rhoi gwirioneddau'r Beibl yn syml iawn, ac yn hynod o rhwydd i’w ddarllen.’ Aelod o Glwb Ieuenctid Cristnogol

‘Mae'n ffantastig gallu darllen y Gair mewn Cymraeg medra'i ddallt!’ Mari Williams

‘Ymateb i gais gan nifer o bobl, mudiadau ac eglwysi a fu’n pwyso ar gig, a Chymdeithas y Beibl i gyhoeddi beibl.net rhyngddynt yw’r fersiwn yma o efengyl Marc. Mae’r iaith yn syml ac yn uniongyrchol ac yn gosod y newyddion da o fewn cyrraedd cenhedlaeth newydd sbon.’ Parch Ddr Watcyn James Cymdeithas y Beibl

‘Rwy’n croesawu’r fenter hon. Bydd yn adnodd gwych i bawb sydd yn gweithio gyda phlant, naill ai yn ein hysgolion neu mewn clybiau ieuenctid’ Y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor


 

£10.00

Add to basket

In stock

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo a...

Beibl.net: 365 o Storiau o'r Beibl - 365 stories from the Bible in colloquial Welsh

Dyma’r Beibl delfrydol i helpu ieuenctid i groesi’r bont o Feibl lliw i'r Beibl llawn. This is the ideal Bible to help older children cross the bridge from a colour story Bible to a full Bible.