Skip to main content

Beibl Cymraeg Newydd gyda mynegair - New Welsh Bible (BCN) Revised with concordance

Beibl Cymraeg Newydd (BCN) The standard Welsh Bible for the 21st century Welsh (cymraeg) speakers and learners, translated by the Bible Society in 1988 and revised in 2004. Now available with a specially compiled Concordance and Names Index

£11.87 Was £16.95

Add to basket

In stock

ISBN: 9780564031078

Dimensions: 212 x 140 x 40 mm

Format: Hardback

Weight: 730

Published date: 10 September 2014

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr y Gymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn, a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar hyd a lled Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef y ricordiad llafar o’r Testament Newydd a gyhoeddwyd yn 2005.

Cafodd y BCN (Diwygiedig) ei gyhoeddi gyntaf yn 2004 a cheir nifer sylweddol o ddiwygiadau i destun y BCN a gyhoeddwyd yn 1988. Y mae'n olynydd teilwng i Feibl William Morgan (1588) - sy'n cael ei ystyried fel y llyfr mwyaf dylanwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Y mae'r BCN ( Diwygiedig) yn cadw cywirdeb ac urddas Beibl William Morgan wrth egluro'i ystyr i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

Yn newydd! Yn awr ar gael gyda Mynegair a Mynegai Enwau.

The New Welsh Bible (Revised edition) is the standard Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This is the contemporary translation used and endorsed by all Welsh-speaking churches and schools. It also provides the text for Y Llais, the audio edition of the Welsh New Testament published in 2005.

The Revised New Welsh Bible was first published in 2004, and contains extensive revisions to the 1988 New Welsh Bible.  It is a true successor to the 1588 William Morgan Bible, widely recognised as the most influential Welsh language book ever published.  The Revised New Welsh Bible keeps the dignity and precision of the William Morgan Bible while opening its meaning to new generations of Welsh readers.

New!  Now available with a specially compiled Concordance and Names Index.

£11.87 Was £16.95

Add to basket

In stock

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

Testament Newydd, a'r Salmau (Poced Glas) - Welsh New Testament & Psalms (Pocket Blue)

A pocket-sized edition of the New Testament and Psalms, from the 2004 revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND).

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Print Bras - The New Welsh Bible (BCN) Revised Large Print Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (New Welsh Bible) - the standard Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners, available in large print (print bras). Now available at half price for a limited period.