Bibles

Welsh (Cymraeg)

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.

Cafodd y BCN (Diwygiedig) ei gyhoeddi gyntaf yn 2004 a cheir nifer sylweddol o ddiwygiadau ar destun y BCN a gyhoeddwyd yn 1988. Y mae'n olynydd teilwng i Feibl William Morgan (1588) cyfrol sydd yn ei thro'n cael ei ystyried fel y llyfr mwyaf dylanwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Y mae'r BCN ( Diwygiedig) yn cadw cywirdeb ac urddas Beibl William Morgan wrth egluro'i ystyr i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

Welsh Bibles

The first Welsh Bible was translated by William Morgan and printed in 1588.  The Beibl Cymraeg Newydd (New Welsh Bible) is the standard Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This is the contemporary translation used and endorsed by all Welsh-speaking churches and schools. It also provides the text for Y Llais (The Voice), the new audio edition of the Welsh New Testament.  The Revised edition of the BCN was first published in 2004, and it contains extensive revisions from the 1988 New Welsh Bible and is a true successor to the 1588 William Morgan Bible, widely recognised as the most influential Welsh language book ever published.  A modern translation in contemporary colloquial Welsh has been made by Arfon Jones, and is available on-line on beibl.net.  The Gospel of Mark has been printed in this translation so far which is available in packs of ten.

View per page

beibl.net – colloquial Welsh Bible

beibl.net – colloquial Welsh Bible

Y Beibl mewn iaith hawdd i’w deall. Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr. Experience the Bible in your own language. Perfect for schools, churches and those learning Welsh. 30% discount when ordering 25 or more!

£14.99

View product

Plenty in stock
Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

£2.50

View product

Plenty in stock
Beibl Cymraeg Newydd gyda mynegair - New Welsh Bible (BCN) Revised with concordance

Beibl Cymraeg Newydd gyda mynegair - New Welsh Bible (BCN) Revised with concordance

Beibl Cymraeg Newydd (BCN) The standard Welsh Bible for the 21st century Welsh (cymraeg) speakers and learners, translated by the Bible Society in 1988 and revised in 2004. Now available with a specially compiled Concordance and Names Index

£16.95

View product

Plenty in stock
beibl.net Efengyl Luc – colloquial Welsh Gospel of Luke with Parallel Good News Bible English

beibl.net Efengyl Luc – colloquial Welsh Gospel of Luke with Parallel Good News Bible English

Mae efengyl Luke a ddygwyd i fywyd mewn dau cyfieithiadau Beibl deinamig. Luke’s gospel is brought to life in two dynamic Bible translations.

£2.50

View product

Plenty in stock
Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Print Bras - The New Welsh Bible (BCN) Revised Large Print Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Print Bras - The New Welsh Bible (BCN) Revised Large Print Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (New Welsh Bible) - the standard Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners, available in large print (print bras). Now available at half price for a limited period.

£17.50

View product

Plenty in stock
beibl.net Efengyl Marc (10 copi) - colloquial Welsh Gospel of Mark (Pack of 10)

beibl.net Efengyl Marc (10 copi) - colloquial Welsh Gospel of Mark (Pack of 10)

CYMRAEG: Cyfieithiad newydd cyffrous a chyfoes beibl.net o Efengyl Marc. ENGLISH: The Gospel of Mark, written in an exciting new contemporary Welsh language translation – beibl.net.

£10.00

View product

Plenty in stock
Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Lledr - New Welsh Bible (BCND) Revised Standard Leather Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Lledr - New Welsh Bible (BCND) Revised Standard Leather Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND) is the standard New Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This edition has a leather cover.

£35.00

View product

In stock
beibl.net – print bras (colloquial Welsh large print Bible)

beibl.net – print bras (colloquial Welsh large print Bible)

Wedi ei gyfieithu o’r ieithoedd gwreiddiol i Gymraeg bob dydd. Print bras i hwyluso'r darllen. Translated from the original languages into everyday Welsh. Large print to facilitate reading.

£24.99

View product

Only 11 left in stock
Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

£12.99

View product

Plenty in stock
Beibl.net: 365 o Storiau o'r Beibl - 365 stories from the Bible in colloquial Welsh

Beibl.net: 365 o Storiau o'r Beibl - 365 stories from the Bible in colloquial Welsh

Dyma’r Beibl delfrydol i helpu ieuenctid i groesi’r bont o Feibl lliw i'r Beibl llawn. This is the ideal Bible to help older children cross the bridge from a colour story Bible to a full Bible.

£14.99

View product

In stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible