Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)
View product image(s) Look inside

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564044870

Author: Michael Pfundner

Pages: 48

Dimensions: 111 x 178 x 4 mm

Format: Paperback

Published date: 22 January 2016

25% discount when ordering 10 or more.

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg?

Wyau siocled, cwningod, penwythnos gwyliau hir – ond tybed oes ‘na fwy i’r Pasg?  
 
Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Wnaeth e wir ddod yn ôl yn fyw?  

Mae’r cyflwyniad byr hwn yn agor y cwestiynau ynglŷn â marwolaeth ac atgyfodiad yr Iesu i’ch helpu i ddarganfod a phenderfynu …

Manteision Allweddol

  • Cyflwyniad delfrydol i rai sy’n newydd i’r eglwys a’r rhai sydd â chwestiynau am Gristnogaeth a ffydd   
  • Mynd i’r afael â chwestiynau allweddol am yr Iesu 
  • Mae’n ailadrodd stori ddiamser ar amser addas 
  • Offeryn estyn allan deniadol ar gyfer eglwysi 
  • Ar gael mewn fformat cyfleus, fforddiadwy  

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible