search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)
View product image(s)

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564044870

Author: Michael Pfundner

Pages: 48

Dimensions: 111 x 178 x 4 mm

Format: Paperback

Published date: 22 January 2016

25% discount when ordering 10 or more.

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg?

Wyau siocled, cwningod, penwythnos gwyliau hir – ond tybed oes ‘na fwy i’r Pasg?  
 
Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Wnaeth e wir ddod yn ôl yn fyw?  

Mae’r cyflwyniad byr hwn yn agor y cwestiynau ynglŷn â marwolaeth ac atgyfodiad yr Iesu i’ch helpu i ddarganfod a phenderfynu …

Manteision Allweddol

  • Cyflwyniad delfrydol i rai sy’n newydd i’r eglwys a’r rhai sydd â chwestiynau am Gristnogaeth a ffydd   
  • Mynd i’r afael â chwestiynau allweddol am yr Iesu 
  • Mae’n ailadrodd stori ddiamser ar amser addas 
  • Offeryn estyn allan deniadol ar gyfer eglwysi 
  • Ar gael mewn fformat cyfleus, fforddiadwy  

£2.50

Add to basket

Plenty in stock