Skip to main content

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564044870

Author: Michael Pfundner

Pages: 48

Dimensions: 111 x 178 x 4 mm

Format: Paperback

Published date: 22 January 2016

25% discount when ordering 10 or more.

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg?

Wyau siocled, cwningod, penwythnos gwyliau hir – ond tybed oes ‘na fwy i’r Pasg?  
 
Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Wnaeth e wir ddod yn ôl yn fyw?  

Mae’r cyflwyniad byr hwn yn agor y cwestiynau ynglŷn â marwolaeth ac atgyfodiad yr Iesu i’ch helpu i ddarganfod a phenderfynu …

Manteision Allweddol

  • Cyflwyniad delfrydol i rai sy’n newydd i’r eglwys a’r rhai sydd â chwestiynau am Gristnogaeth a ffydd   
  • Mynd i’r afael â chwestiynau allweddol am yr Iesu 
  • Mae’n ailadrodd stori ddiamser ar amser addas 
  • Offeryn estyn allan deniadol ar gyfer eglwysi 
  • Ar gael mewn fformat cyfleus, fforddiadwy  

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

Gwil Gŵyl yn Cael Hyd i'r Rhodd Fwyaf - Welsh Festive Fred Finds the Greatest Gift

Festive Fred Finds the Greatest Gift (primary age booklet) – journey with Fred as he snoozes off in his bedroom and wakes up in the middle of the very first Christmas! 

Mae hi bron yr awr! - Welsh It's Nearly Time (A Christmas Rhyme)

It’s Nearly Time! A Christmas Rhyme (toddler age booklet) – sing the story to the tune of Twinkle, Twinkle, Little Star, count the stars, find the animals and make their sounds in this delightful interactive Christmas booklet for your little one...

Syrpréis Rhyfeddol y Pasg - The Awesome Easter Surprise (Welsh)

Gyda neges yr efengyl yn glir a chyfres o luniau lliwgar hyfryd, dyma'r anrheg Pasg perffaith i blant oed cynradd yn eich teulu, eglwys, ysgol a chymuned.