Skip to main content

beibl.net – colloquial Welsh Bible

Y Beibl mewn iaith hawdd i’w deall. Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr. Experience the Bible in your own language. Perfect for schools, churches and those learning Welsh. Get a 30 per cent discount when ordering 25 or more!

£14.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564033270

Pages: 1568

Dimensions: 185 x 120 x 38 mm

Format: Hardback

Weight: 590 gms

Published date: 17 February 2016

Get a 30 per cent discount when ordering 25 or more!

Y Beibl mewn iaith hawdd i’w deall.

Mae beibl.net wedi ei gyfieithu o'r ieithoedd gwreiddiol (Hebraeg a Groeg) i Gymraeg llafar, syml – mae’n berffaith i bobl ifanc, i ddysgwyr ac i Gymry o bob oed sydd am ddeall neges y Beibl yn well.

beibl.net:

  • Y Beibl – mewn iaith sy’n hawdd i’w deall
  • Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr
  • Adnoddau ychwanegol, gan gynnwys, Ble i droi am help, Amserlin y Beibl, Geirfa, Mapiau a’r Calendr Hebreig.

Experience the Bible in your own language

Translated from the original Hebrew and Greek, beibl.net is the Bible in everyday Welsh – perfect for young people, those learning the language and anyone else who speaks Welsh.

beibl.net:

  • The Bible – in the Welsh you hear and understand
  • Perfect for schools, churches and those learning Welsh
  • Supports your Bible reading with additional where to find help references, a Bible timeline, maps and a Hebrew calendar.

 Mae beibl.net ar Ap Beibl hefyd!  Dos i:
 beibl.net is on Ap Beibl as well!  Go to:

 iOS App Store

 Android Play Store

beibl.net

'Ei gryfder yw ei fod yn rhoi’r Beibl, sydd i raddau helaeth an annealladwy i lawer, o fewn cyrraedd ifanc a hen mewn iaith gyfoes. Maent yn gallu ei ddarllen, ei ddeall, a gwerthfawrogi yr hyn y mae yn ei ddweud.'
Parchg Ddr Geraint Tudur, BD Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

'Dyma’r unig gyfieithiad o’i fath yn yr Iaith Gymraeg, yn ffyddlon i’r testun, yn hawdd i’w ddeall ac yn adnodd eithriadol o werthfawr, yn enwedig gan blant ac ieuenctid sydd yn cael y cyfieithiadau traddodiadol yn ddieithr o ran iaith.'
Parchg W Bryn Williams, cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

'Dwi'n meddwl bod beibl.net yn grêt. Mae’n rhoi gwirioneddau'r Beibl yn syml iawn, ac yn hynod o rhwydd i’w ddarllen.'
Aelod o Glwb Ieuenctid Cristnogol

'Mae'n ffantastig gallu darllen y Gair mewn Cymraeg medra'i ddallt!'
Mari Williams

'Rwy’n croesawu’r fenter hon. Bydd yn adnodd gwych i bawb sydd yn gweithio gyda phlant, naill ai yn ein hysgolion neu mewn clybiau ieuenctid'
Y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor

£14.99

Add to basket

Plenty in stock

Gwil Gŵyl yn Cael Hyd i'r Rhodd Fwyaf - Welsh Festive Fred Finds the Greatest Gift

Festive Fred Finds the Greatest Gift (primary age booklet) – journey with Fred as he snoozes off in his bedroom and wakes up in the middle of the very first Christmas! 

Mae hi bron yr awr! - Welsh It's Nearly Time (A Christmas Rhyme)

It’s Nearly Time! A Christmas Rhyme (toddler age booklet) – sing the story to the tune of Twinkle, Twinkle, Little Star, count the stars, find the animals and make their sounds in this delightful interactive Christmas booklet for your little one...

Syrpréis Rhyfeddol y Pasg - The Awesome Easter Surprise (Welsh)

Gyda neges yr efengyl yn glir a chyfres o luniau lliwgar hyfryd, dyma'r anrheg Pasg perffaith i blant oed cynradd yn eich teulu, eglwys, ysgol a chymuned.