Skip to main content

beibl.net Efengyl Luc – colloquial Welsh Gospel of Luke with Parallel Good News Bible English

Mae efengyl Luke a ddygwyd i fywyd mewn dau cyfieithiadau Beibl deinamig. Luke’s gospel is brought to life in two dynamic Bible translations.

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564031771

Pages: 160

Dimensions: 177 x 110 x 8 mm

Format: Paperback

Published date: 26 September 2014

Cymraeg-Saesneg Efengyl Luc
Mae efengyl Luke a ddygwyd i fywyd mewn dau cyfieithiadau Beibl deinamig:
•         beibl.net y cyfieithiad Cymraeg newydd bob dydd
•         y Good News Bible, llunio cyfieithu'r Beibl Saesneg cyntaf i fod yn hawdd i'w ddarllen yn ogystal ag yn awdurdodol.

Fwynhau'r straeon cyfarwydd o ymweliad y bugail yn geni'r Iesu, y Samariad Trugarog a'r mab ar goll yn y rhifyn hwn ddwy iaith ochr yn ochr.

Welsh-English Gospel of Luke
Luke’s gospel is brought to life in two dynamic Bible translations:
•    beibl.net, the new everyday Welsh translation
•    the Good News Bible, the first English Bible translation compiled to be easy to read as well as authoritative.
Enjoy the familiar stories of the shepherd’s visit at the birth of Jesus, the Good Samaritan and the Lost Son in this side-by-side dual language edition.

‘Bydd yr argraffiad dwyieithog yma o efengyl Luc yn werthfawr iawn i lawer o bobl yng Nghymru, yn enwedig y rhai hynny sy'n newydd i'r Beibl a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith.’
Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl Cymru

 ‘This dual language edition of Luke’s gospel will be of great value to many people in Wales, in particular for those who are new to the Bible and those who are learning Welsh as a second language.’
Christine Daniel, Head of Bible Society Wales

‘Mae beibl.net yn galluogi cymunedau Cristnogol Cymraeg modern, amrywiol a soffistigedig i ymgysylltu â'r ysgrythurau mewn ffordd newydd ac adfywiol.’
Canon Aled Edwards OBE, Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

‘Beibl.net enables modern, diverse and sophisticated Welsh speaking Christian communities to engage with the scriptures in a most refreshing way.’
Canon Aled Edwards OBE, Cytun: Churches Together in Wales

‘Mae beibl.net yn adnodd gwirioneddol wych ac yn rhodd i ni yma yng Nghymru. Mae'n ein galluogi i rannu gair bywiol Duw gyda phlant a phobl ifanc yn iaith y galon, a hynny mewn ffordd sy’n hygyrch a pherthnasol.’
Dr Owain Edwards, Coleg y Bala

‘Beibl.net is a really wonderful resource and a gift to us here in Wales. It enables us to share the living word of God with children and young people in their heart language in an accessible and relevant way.’
Dr Owain Edwards, Coleg y Bala

£2.50

Add to basket

Plenty in stock