Bible Society in Wales

Cymdeithas y Beibl yng Nghymru

Mae gan Gymdeithas y Beibl ei gwreiddiau yng Nghymru. Yng Nghymru y gwnaeth Mary Jones ei thaith gerdded enwog i brynu Beibl yn ei hiaith ei hun, Cymraeg, gan y Parchedig Thomas Charles.

Ei phenderfyniad i fod yn berchen ar ei Beibl ei hun y gallai ei ddarllen drosti ei hun a ysgogodd Mr Charles i weithio gydag eraill i sefydlu’r Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor yn 1804.

Heddiw mae Cymdeithas y Beibl yn parhau i weithio yng Nghymru ymhlith pobl sy’n siarad Cymraeg ac yn siarad Saesneg. Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwyr y Beibl yn Gymraeg. Mae ein canolfan ymwelwyr, Byd Mary Jones yn Llanycil, y Bala yn gwneud stori Mary Jones, Thomas Charles, a Chymdeithas y Beibl yn wybyddus i genedlaethau newydd o dwristiaid, grwpiau ysgol ac eraill. Mae Agor y Llyfr hefyd yn weithredol iawn yng Nghymru, gan gymryd storiâu’r Beibl i ysgolion, y rhai Cymraeg a Saesneg y mhob rhan o’r wlad.

Canfyddwch mwy am ein gwaith yng Nghymru

Pwy ydym ni

Pwy ydym ni

Rydym yn dod â’r Beibl yn fyw yng Nghymru, lle ddechreuodd Cymdeithas y Beibl dros 200 o flynyddoedd yn ôl, gyda chyfieithiadau Cymraeg cyfoes, celfyddydau perfformio a chanolfan ymwelwyr sydd wedi ennill gwobr.

Beth a wnawn

Beth a wnawn

Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg. Yn 2014 cyhoeddwyd Y Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, ac yn 2015 cyhoeddwyd beibl.net mewn print am y tro cyntaf, sef y cyfieithiad mwyaf newydd o’r Beibl Cymraeg.

Byd Mary Jones

Byd Mary Jones

Dysgwch sut y gwnaeth taith un ferch newid bywydau miliynau: gweithgareddau rhyngweithiol, fideos ac arddangosfeydd yn dod â’i stori ryfeddol yn fyw o 1800 tan heddiw.

Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am...

Cyfiawnder

Cyfiawnder

Mae Cymdeithas y Beibl yn cyhoeddi yn Saesneg “Feibl Tlodi a Chyfiawnder” sy’n goleuo pob cyfeiriad at gyfiawnder yn y Beibl. Mae yna filoedd ohonynt! Mae’n thema sy’n britho’r Beibl o’r brig i’r bôn.

Llywodraeth

Llywodraeth

Er nad yw’r gair “Llywodraeth” yn ei ystyr gyfoes yn ymddangos ryw lawer yn y Beibl, mae hanes nifer o lywodraethau i’w gweld yn glir.

Edifeirwch

Edifeirwch

Dydy’r gair ‘edifeirwch’ ddim yn air mae pobl yn ei ddefnyddio yn aml heddiw.

Gweld mwy

Newyddion

Adnoddau ar gyfer eich Drama Nadolig barod

Adnoddau ar gyfer eich Drama Nadolig barod

Mynnwch eich sgript yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys syniadau rhyngweithiol, awgrymiadau ar sut i gyflwyno’r hanes a syniadau ar gyfer y gwasanaeth

New Wine Cymru

New Wine Cymru

Bydd Cenhadaeth i Gymru yn cynnwys sawl tîm o wahanol eglwysi ac enwadau ledled Cymru. Bydd pob aelod tîm yn cael eu hyfforddi ac yna’n mynd i’w cymunedau i rannu’r Beibl.

Cymryd rhan

Sylwer: nid yw’r tudalennau canlynol ar gael yn Gymraeg

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Drwy roi ychydig o’ch amser a’ch egni i wirfoddoli gall eich gweithredoedd wneud cyfraniad mawr tuag at gynnig y Beibl i’r byd.

Rhoi

Rhoi

Beibl y mis yw ein gwahoddiad i chi: dewch â’r Beibl i fwy o fwy o fywydau newydd pob mis. Eich rhodd. Ein gwaith. Eu Beibl.

Gweddïo

Gweddïo

Cefnogwch ni mewn gweddi os gwelwch yn dda. Gweddïwch bydd ein gwaith yn cael ei arwain a’i nerthu gan Ysbryd Duw fel bydd y weledigaeth rydym yn gweithio tuag ato yn dod yn realiti.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759