Be mae’r Beibl yn ei ddweud am…

Mae’r ‘blog’ yma yn rhan o’r her Byw y Beibl.

Mae ‘Byw y Beibl’ yn golygu amrywiaeth lydan o bethau: pethau sydd yn addas ac yn bwysig i bawb; pethau eraill sydd yn benodol i chi, neu’ch teulu, neu’ch eglwys. Pob wythnos, mi fydd rhywun yn rhannu ei safbwynt ar ‘be’ mae’r Beibl yn ei ddweud’ am bwnc sydd yn berthnasol at ein bywyd o ddydd i ddydd.

Nadolig

Nadolig

“Roedd Duw eisiau siarad gyda phobl, ond roedd yn gwybod bod llawer yn cael trafferth deall pwy oedd o. Felly, ni wnaeth o eistedd yn ôl a chwyno am y peth, ond daeth i’r byd i ddatgelu ei hun i ni."

Unigrwydd

Unigrwydd

Mae yna lawer iawn o bobl yn ein cymdeithas sy’n teimlo’n unig y dyddiau yma – teimlo rywsut eu bod wedi eu gwahanu oddi wrth bobl eraill.

sancteiddrwydd

sancteiddrwydd

Yn 1 Pedr 1:13-16 mae Pedr yn dyfynnu o lyfr Lefiticus, ac yn dweud fe yma...

Adfent

Adfent

Cyfnod o ymprydio cyn y Nadolig oedd tymor yr Adfent yn wreiddiol. Roedd yn dechrau ar Sul y Dyfodiad, sef y pedwerydd Sul cyn y Nadolig. Yn ôl pob tebyg arferiad ddaeth o’r Almaen ganol yr ugeinfed ganrif yw Calendr yr Adfent.

Gweddïo 2

Gweddïo 2

Yn y Testament Newydd, rydyn ni’n gweld Iesu ei hun yn gweddïo.

Gweddïo 1

Gweddïo 1

Mae’n ddiddorol gweld beth yn union mae’r Beibl yn ei ddweud am weddïo.

Cofio 2

Cofio 2

Mae’r Beibl yn dweud llawer am sut rydyn ni’n cofio ond hefyd mae ‘na lawer am beth rydyn ni yn ei gofio.

Cofio 1

Cofio 1

Mae ‘na gymaint yn y Beibl am gofio fod angen o leiaf dwy erthygl i ni ei ystyried yn drylwyr. Yr wythnos hon mi fyddwn ni’n ystyried sut rydyn ni’n cofio. Wythnos nesaf bydd y canolbwynt ar beth rydyn ni - a Duw - yn ei gofio.

Galar

Galar

‘Bu farw Sara.. a buodd Abraham yn galaru ac yn wylo drosti’ Genesis 23:2

Dicter

Dicter

‘Byddwch ddig, ond peidiwch â phechu; peidiwch â gadael i'r haul fachlud ar eich digofaint, a pheidiwch â rhoi cyfle i'r diafol.’ (Effesiaid 4:26–7)

Marwolaeth

Marwolaeth

Mae’r hen gwpled yn dweud mai ‘Duw biau edau bywyd, a’r hawl i fesur ei hyd’. Rydyn ni i gyd yn cydnabod ein bod ni’n feidrol, ond ychydig iawn iawn o bobl fyddai’n dweud eu bod yn edrych ymlaen at farw.

Cyfiawnder

Cyfiawnder

Mae Cymdeithas y Beibl yn cyhoeddi yn Saesneg “Feibl Tlodi a Chyfiawnder” sy’n goleuo pob cyfeiriad at gyfiawnder yn y Beibl. Mae yna filoedd ohonynt! Mae’n thema sy’n britho’r Beibl o’r brig i’r bôn.

Llywodraeth

Llywodraeth

Er nad yw’r gair “Llywodraeth” yn ei ystyr gyfoes yn ymddangos ryw lawer yn y Beibl, mae hanes nifer o lywodraethau i’w gweld yn glir.

Y rhai bregus

Y rhai bregus

O’r diwedd mae'n gymdeithas ni wedi deffro i’w cyfrifoldeb tuag at y rhai sy'n fregus ac wedi dysgu o wersi ofnadwy'r gorffennol.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible