Bulk Buy

View per page

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

£2.50

View product

Plenty in stock
Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig – mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy, drwy Efengyl Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu, i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern sy’n hawdd i’w ddarllen.

£2.50

View product

Plenty in stock
Good News Bible (GNB) Catholic Edition Bible

Good News Bible (GNB) Catholic Edition Bible

The Catholic Good News Bible is ideal for use in church, school and personal study.

£17.99

View product

Plenty in stock
Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau. Prynwch gopïau sengl am rodd isafswm o £2.00 neu archebwch fesul llwyth am hanner y pris.

£2.00

View product

Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759