search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Making Good Sense of the Bible (Welsh)

What do we do when certain passages of the Bible don’t seem to make sense? Making Good Sense of the Bible Together is a six-session introduction to biblical interpretation. These sessions will allow you to explore the text’s original meaning, context and the message that we can apply today.

Making Good Sense of the Bible (Welsh)
View product image(s)

£3.99

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564046775

Dimensions: 210 x 130

Published date: 02 October 2017

Beth wnawn ni pan ymddengys nad yw rhai darnau o'r Beibl yn gwneud synnwyr? Mae Darllen y Beibl yn Ddeallus Gyda'n Gilydd yn gyflwyniad chwe sesiwn i ddehongliad Beiblaidd. Bydd y sesiynau hyn yn eich galluogi i archwilio ystyr, cyd-destun gwreiddiol y testun a'r neges y gallwn ei defnyddio heddiw. Gyda rhagair gan Dr Paula Gooder, yr awdur a darlithydd mewn Astudiaethau Beiblaidd, ac wedi’i gyfieithu i'r Gymraeg gan Casi Jones.

Mae pob sesiwn yn cynnwys: 

 • Nodiadau cefndirol
 • Gweithgareddau i grwpiau a myfyrdodau i unigolion
 • Astudiaeth Feiblaidd
 • Cwestiynau trafodaeth grŵp

Nodweddion allweddol

 • Canllaw astudiaeth Feiblaidd chwe sesiwn, yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau cartref
 • Adnodd grŵp bach sy'n hawdd ei ddefnyddio
 • Adnodd newydd ar gyfer eglwysi sydd am annog hyder wrth ddarllen y Beibl
 • Rhagair gan y diwinydd a'r awdur, Paula Gooder
 • Yn archwilio rhai o'r ffyrdd allweddol i ddarllen y Beibl yn ddeallus

--------------------

What do we do when certain passages of the Bible don’t seem to make sense? Making Good Sense of the Bible Together is a six-session introduction to biblical interpretation. These sessions will allow you to explore the text’s original meaning, context and the message that we can apply today. With a foreword by writer and lecturer in Biblical Studies, Dr Paula Gooder and translated into Welsh by Casi Jones.

Each session includes: 

 • Background notes
 • Activities for group and individual reflections
 • Bible study 
 • Group discussion questions

Key features

 • A six-session Bible study guide, ideal for home groups
 • A user friendly, small group resource
 • A new resource for churches who want to encourage confidence in Bible reading
 • Foreword by theologian and author, Paula Gooder
 • Explores some of the key ways in which to make good sense of the Bible

Resources to download

Leaders guide

£3.99

Add to basket

Plenty in stock