Skip to main content
Read this in English

Testament Newydd a Salmau William Salesbury 1567

Lawrlwythwch eich eLyfrau o Destament Newydd a Salmau Salesbury - am ddim!

Yn 1567 pasiwyd deddf yn enw'r Frenhines Elisabeth I, yn gorchymyn esgobion yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru a Henffordd i drefnu bod y Beibl a'r Llyfr Gweddi Gyffredin (gan gynnwys y Salmau) yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg.

Ychydig dros 450 mlynedd ar ôl i Salesbury gyfieithu'r Testament Newydd a'r Salmau i'r Gymraeg, rydym yn falch o allu eu cynnig i chi mewn dau fformat eLyfr gwahanol:

  • .mobi (ar gyfer dyfeisiau Amazon Kindle)
  • .epub (ar gyfer iPads)

Testament Newydd 1567 – William Salesbury

Y cyfieithiad cyntaf o’r Testament Newydd i’r Gymraeg. William Salesbury oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r gwaith.  Yr Esgob Richard Davies a gyfieithodd Epistol Cyntaf Timotheus, Hebreaid, Iago, ac 1 a 2 Pedr, a Thomas Huet a gyfieithodd Lyfr y Datguddiad.

Lawrlwytho .mobi (1 MB)

Lawrlwytho .epub (3 MB)

Salmau 1567 - William Salesbury

Y cyfieithiad cyntaf o’r Salmau i’r Gymraeg.  Wedi ei gyfieithu o’r Hebraeg a’r Roeg gan William Salesbury.

Lawrlwytho .mobi (0.8 MB)

Lawrlwytho .epub (3 MB)

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible