search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Wedi ei goroni ag ysblander ac anrhydedd: Hebreaid 2.5-11 (Ebrill 26, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Hebreaid 2

Mae awdur yr Hebreaid wedi ei lethu gan ymdeimlad o ogoniant Crist. Mae'n cymryd geiriau Salm 8 am fodau dynol wedi'u codi a'u ‘goroni ag ysblander ac anrhydedd' (adnod 7) ac yn eu cymhwyso'n uniongyrchol i Iesu. Mae'n ddiddorol ei fod yn dyfynnu hyn. Nid bod y salm yn ymwneud ag Iesu mewn gwirionedd; yn rhannol, ei fod yn dewis y geiriau gorau y gall ddod o hyd iddynt yn yr Ysgrythur i'w ddisgrifio, ond yn rhannol mae hyn oherwydd bod Iesu'n cynrychioli'r holl ddynoliaeth. Bu farw 'dros bawb' (adnod 9). Mae'n ein galw ni'n 'deulu' (adnod 11) ac yn rhannu ein natur ddynol (adnod 14). Ac fel y dywedodd Tad yr Eglwys Irenaeus, 'Fe ddaeth yr hyn ydym ni er mwyn inni ddod yr hyn ydyw.'

Felly mae'r bennod hon yn pwysleisio uniaethiad Iesu â bodau dynol. Mae hyn oherwydd ei fod yn un ohonom fel y gallai ein hachub. Mae hyn yn gweithio nid yn unig ar lefel ddiwinyddol, ond ar un bersonol iawn. Fel y dywed adnod 18, ‘Am ei fod e'i hun wedi dioddef ac wedi cael ei demtio, mae'n gallu'n helpu ni pan fyddwn ni'n wynebu temtasiwn’. Rydym yn deall hyn yn reddfol. Pan fyddwn mewn angen, byddwn yn troi at y rhai sydd wedi cael yr un profiadau ag a gawsom. Maent yn gwybod sut beth yw mynd trwy'r hyn rydym yn mynd drwyddo, oherwydd maent wedi bod yn yr un sefyllfa. Pan maent yn siarad â ni, rydym yn gwybod eu bod nhw'n deall. Dywed yr Hebreaid fod Iesu felly; beth bynnag rydym yn mynd drwyddo, mae wedi bod yno hefyd.

Pray

Gweddi

Duw, diolch eto am yr Arglwydd Iesu Grist, a groeshoeliwyd mewn gwendid ond a godwyd mewn grym. Diolch nad brenin yr angylion yn unig mohono, ond ffrind a brawd.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible