Skip to main content
Read this in English

Rhan 4: Alltudiaeth a Heddwch

Mae’r sesiwn hon yn cyflwyno’r thema Alltudiaeth a chanfod heddwch yn stormydd bywyd.

Cymrwch olwg a dewiswch o'r adnoddau hyn i ddylunio a chyflwyno'ch rhaglen. Ystyriwch beth rydych chi'n meddwl fydd yn gweithio orau yn eich cyd-destun o'r opsiynau canlynol:

Adnoddau cyfryngau Cyfres y Beibl

Animeiddiad hyrwyddo

Adnoddau pregeth

Llyfr y Gyfres

The Bible: A Story That Makes Sense of Life gan Andrew Ollerton.

Darganfyddwch fwy

Fideo byr / Fideo Grŵp Bach

Gellir ei chwarae'n uniongyrchol i'ch cynulleidfa neu ei ddefnyddio i'ch cynorthwyo i baratoi eich neges eich hun.

Lawrlwythwch 

Fideo pregeth

Gellir ei chwarae'n uniongyrchol i'ch cynulleidfa neu ei ddefnyddio i'ch cynorthwyo i baratoi eich neges eich hun.

Lawrlwythwch 

Ffilm gair llafar

 Ysgrifennwyd gan Arwel Jones, a pherfformiwyd gan Nia Jones.

Fideo Gair Llafar

Adnoddau addoli

Fideo Darlleniad o’r Ysgrythur

Fideo Tystiolaeth

Adnoddau plant

Cynlluniau gwersi ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho (ysgrifennwyd gan Ali Jensen)

Oed meithrin

Cyfnod sylfaen (CA1)

Oedran Iau (CA2)

Arddegau Cynnar (CA3)

Adnoddau grwpiau bach

Canllaw ffilm a thrafodaeth i arweinwyr grwpiau bach i gynnal sgyrsiau yn seiliedig ar neges y  Sul.

PDF Canllaw trafodaeth

Fideo byr / Fideo Grŵp Bach

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible