Skip to main content
Read this in English

Rhan 6: Ysbryd a Chymuned

Mae'r sesiwn hon yn cyflwyno’r thema Ysbryd a phrofi cymuned go iawn.

Cymrwch olwg a dewiswch o'r adnoddau hyn i ddylunio a chyflwyno'ch rhaglen. Ystyriwch beth rydych chi'n meddwl fydd yn gweithio orau yn eich cyd-destun o'r opsiynau canlynol:

Adnoddau cyfryngau Cyfres y Beibl

Animeiddiad hyrwyddo

Adnoddau pregeth

Llyfr y Gyfres

The Bible: A Story That Makes Sense of Life gan Andrew Ollerton.

Darganfyddwch fwy

Fideo byr / Fideo Grŵp Bach

Gellir ei chwarae'n uniongyrchol i'ch cynulleidfa neu ei ddefnyddio i'ch cynorthwyo i baratoi eich neges eich hun.

Lawrlwythwch 

Fideo pregeth

Gellir ei chwarae'n uniongyrchol i'ch cynulleidfa neu ei ddefnyddio i'ch cynorthwyo i baratoi eich neges eich hun.

Lawrlwythwch 

Ffilm gair llafar

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Menna Machreth.

Fideo Gair Llafar

Adnoddau addoli

Fideo Darlleniad o’r Ysgrythur

Fideo Tystiolaeth

Adnoddau grwpiau bach

Canllaw ffilm a thrafodaeth i arweinwyr grwpiau bach i gynnal sgyrsiau yn seiliedig ar neges y  Sul.

PDF Canllaw trafodaeth

Fideo byr / Fideo Grŵp Bach

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible