Skip to main content
Read this in English

Fy Meibl

Rhesymau i gredu ym mhŵer y Beibl

‘Roeddwn i'n 11 oed. Roedd fy rhieni newydd wneud cais am swydd mewn canolfan ieuenctid Gristnogol. Roeddwn i'n gorffen yn yr ysgol gynradd ac ni feddyliais i erioed y byddai'n digwydd. Ond fe wnes i ddarganfod eu bod nhw wedi'i chael ac roedden ni am  symud i'r Bala yn Eryri. Chwalodd fy myd. Roedd yn golygu gadael fy ffrindiau.

‘Ni allwn ddeall pam y byddai Duw yn gwneud inni symud. Roedd fy rhieni wedi plannu eglwys Gymraeg ac roeddem yn gweld bendith amlwg teuluoedd ifanc ac oedolion a oedd yn dod i ffydd. Roedd y Bala yn teimlo fel yr anialwch i mi.

‘Aethon ni i Spring Harvest yn Ffrainc. Gwrthodais fynd i unrhyw un o'r sesiynau ieuenctid. Roeddwn i eisiau bod yn ddiflas a gwneud eu bywyd yn ddiflas hefyd. Un noson es i i'r dathliad gyda fy rhieni. Roedd yna siaradwr a agorodd Actau 8 a stori Philip a'r Ethiopiad. Hwn oedd y tro cyntaf i mi glywed y Beibl yn cael ei ddysgu fel petai ei fod i mi.

‘Fe wnaeth cyd-destun y stori fy syfrdanu. Roedd Philip yn gweld bendith amlwg cyn iddo gael ei alw i fynd i Gasa, sef yr anialwch. Mae'n rhaid nad oedd wedi gwneud unrhyw synnwyr. Ond eglurodd Philip yr efengyl i’r Ethiopiad a dyna sut yr aethpwyd â’r efengyl i Affrica. Daeth cymaint o fendith o hynny.

‘Sylweddolais nad galwad fy rhieni yn unig oedd y Bala, dyna oedd fy llwybr i hefyd. Roedd byw yn y Bala yn ffurfiannol iawn. Fyddwn i ddim pwy ydw i hebddo. Ni allwn ei weld ar y pryd, ond rwyf wrth fy modd nawr ac mae gennyf galon fawr ar gyfer y rhan honno o Gymru.’ 

Oes gennych chi stori i rannu? E-bostiwch [email protected]

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible