Skip to main content
Read this in English

Fy Meibl

Rhesymau i gredu ym mhŵer y Beibl

‘Roeddwn i bob amser yn credu yn Nuw. Pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i eisiau mynd i'r eglwys i ymuno â'r côr. Pan oeddwn i’n ddeg oed, fe wnes i helpu i ddysgu’r plant eraill, rhywbeth na fyddai’n cael ei ganiatáu nawr mae’n debyg! Ond pan wnewch chi hynny, rydych chi'n dod yn llawer mwy ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei ddarllen.

‘Ond pan oeddwn i’n 14 oed ac wrth ymuno â’r Undeb Cristnogol yn yr ysgol ynewidiodd pethau’n arw. Rhoesant bamffled inni, ac ynddo eiriau Datguddiad 3.20, “Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo; os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato, a bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd.”

‘Dyna oedd y foment pan newidiais o fod yn aelod mewn eglwys i fod â pherthynas bersonol â Christ. 15 Mawrth 1973 oedd hi.

I mi, mae honno’n adnod sy’n newid bywyd. Rwy'n fodlon ar beth bynnag sy'n digwydd mewn bywyd. Rwy’n credu mai cynllun Duw yw popeth sy’n digwydd.

‘Fe newidiodd gwrs fy mywyd hefyd. Deuthum yn ddarllenydd yn yr eglwys leol ac yn gaplan ysbyty. Rwy'n berson tawel iawn ond rwyf wrth fy modd yn gwneud y ddau beth hyn. Rwyf wrth fy modd yn gallu bod gyda phobl a gadael iddynt deimlo bod yna rywun sy'n deall.

‘Rwy’n gwybod bod Crist yn gwneud gwahaniaeth, felly rwy’n dyfalu bod yr adnod wedi cael effaith ar bobl eraill, nid dim ond fi. Mae’n adnod dwi’n dweud wrth bobl eraill amdani, hyd yn oed heddiw.’

Oes gennych chi stori i rannu? E-bostiwch [email protected]

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible