Skip to main content
Read this in English

Y Wyrth Fwyaf Un

Mae ein hadnoddau Pasg yn cynnwys llyfryn newydd i blant o’r enw Y Wyrth Fwyaf Un (ar gyfer 7 – 11 oed) ynghyd â gwasanaeth pop-up y Pasg.

Llyfryn plant

Mae ein llyfryn Pasg newydd i blant yn dechrau gyda’r swper olaf, yn ein tywys trwy groeshoeliad Iesu ac yn gorffen gyda’r wyrth fwyaf oll – atgyfodiad Iesu!

Wedi'i ysgrifennu'n wych gan Bob Hartman, mae'n anrheg berffaith i blant yn eich teulu, cymuned ac ysgol rannu neges yr efengyl. I rai 7-11 oed.

Archebwch nawr

Gwasanaeth pop-up

Perfformiwch Y Wyrth Fwyaf Un yn eich eglwys – does dim angen ymarfer! Lawrlwythwch y sgript am ddim, ac yna'r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cynulleidfa frwd ac ychydig o wisgoedd.
Lawrlwythwch sgript PDF

 Lawrlwythwch sgript PDF
Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible