Please note: Orders processed after 4 January 2021 for overseas delivery may be subject to delays. Some products may not be available for delivery overseas for a short period of time from 4 January 2021.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig – mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy, drwy Efengyl Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu, i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern sy’n hawdd i’w ddarllen.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)
View product image(s) Look inside

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564045570

Author: Michael Pfundner

Pages: 72

Dimensions: 178 x 111 x 4 mm

Published date: 09 September 2016

25% discount when ordering 10 or more.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig  - mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? 
Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy drwy’r Efengyl hon gan Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern, sy’n hawdd i’w ddarllen (Beibl.net).

Manteision allweddol 

  • Yn cynnwys cyflwyniad byr sy’n canolbwyntio ar stori’r Nadolig 
  • Yn cynnwys Efengyl Luc mewn cyfieithiad deinamig, hawdd i’w ddarllen, sy’n ddelfrydol ar gyfer ieuenctid a rhai sy’n newydd i’r eglwys 
  • Yn ddefnyddiol ar gyfer ymestyn allan yn ogystal ag yn yr eglwysi i’r rheini sydd â chwestiynau am Gristnogaeth a ffydd.  

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible