search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig – mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy, drwy Efengyl Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu, i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern sy’n hawdd i’w ddarllen.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)
View product image(s)

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564045570

Author: Michael Pfundner

Pages: 72

Dimensions: 178 x 111 x 4 mm

Published date: 09 September 2016

25% discount when ordering 10 or more.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig  - mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? 
Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy drwy’r Efengyl hon gan Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern, sy’n hawdd i’w ddarllen (Beibl.net).

Manteision allweddol 

  • Yn cynnwys cyflwyniad byr sy’n canolbwyntio ar stori’r Nadolig 
  • Yn cynnwys Efengyl Luc mewn cyfieithiad deinamig, hawdd i’w ddarllen, sy’n ddelfrydol ar gyfer ieuenctid a rhai sy’n newydd i’r eglwys 
  • Yn ddefnyddiol ar gyfer ymestyn allan yn ogystal ag yn yr eglwysi i’r rheini sydd â chwestiynau am Gristnogaeth a ffydd.  

£2.50

Add to basket

Plenty in stock