Skip to main content

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig – mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy, drwy Efengyl Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu, i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern sy’n hawdd i’w ddarllen.

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564045570

Author: Michael Pfundner

Pages: 72

Dimensions: 178 x 111 x 4 mm

Published date: 09 September 2016

25% discount when ordering 10 or more.

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig  - mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? 
Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy drwy’r Efengyl hon gan Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt, mewn cyfieithiad modern, sy’n hawdd i’w ddarllen (Beibl.net).

Manteision allweddol 

  • Yn cynnwys cyflwyniad byr sy’n canolbwyntio ar stori’r Nadolig 
  • Yn cynnwys Efengyl Luc mewn cyfieithiad deinamig, hawdd i’w ddarllen, sy’n ddelfrydol ar gyfer ieuenctid a rhai sy’n newydd i’r eglwys 
  • Yn ddefnyddiol ar gyfer ymestyn allan yn ogystal ag yn yr eglwysi i’r rheini sydd â chwestiynau am Gristnogaeth a ffydd.  

£2.50

Add to basket

Plenty in stock

Gwil Gŵyl yn Cael Hyd i'r Rhodd Fwyaf - Welsh Festive Fred Finds the Greatest Gift

Festive Fred Finds the Greatest Gift (primary age booklet) – journey with Fred as he snoozes off in his bedroom and wakes up in the middle of the very first Christmas! 

Mae hi bron yr awr! - Welsh It's Nearly Time (A Christmas Rhyme)

It’s Nearly Time! A Christmas Rhyme (toddler age booklet) – sing the story to the tune of Twinkle, Twinkle, Little Star, count the stars, find the animals and make their sounds in this delightful interactive Christmas booklet for your little one...

Syrpréis Rhyfeddol y Pasg - The Awesome Easter Surprise (Welsh)

Gyda neges yr efengyl yn glir a chyfres o luniau lliwgar hyfryd, dyma'r anrheg Pasg perffaith i blant oed cynradd yn eich teulu, eglwys, ysgol a chymuned.