Who we are - Bible Society

Who we are

Pwy ydym ni

Christine Daniel

Christine yw Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru. Bu’n byw yng Nghymru ers 2009. Bu dysgu'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o’i thaith ers hynny ac mae Christine yn hapus i weithio yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Tasg Christine yw datblygu gwaith Cymdeithas y Beibl yng Nghymru. Mae hyn yn golygu datblygu perthynas allweddol a gweithio gyda phobl drwy Gymru gyfan. Mae hefyd yn golygu cefnogi staff Cymdeithas y Beibl y tu allan i Gymru i ddeall anghenion penodol a’r cyfleoedd sy’n codi yng Nghymru. Cysylltwch â Christine os ydych eisiau trafod datblygiad gwaith Cymdeithas y Beibl yng Nghymru. 

Nerys Siddall

Nerys Siddall yw Swyddog Addysg a Rheolwr y Ganolfan ym Myd Mary Jones. Magwyd Nerys yn Llangefni, Ynys Môn. Ei iaith gyntaf yw Cymraeg. Cysylltwch â Nerys gydag unrhyw  ymholiadau am Fyd Mary Jones ac i drefnu ymweliadau

Yn ystod tymor agored yr haf (Pasg tan fis Hydref yn flynyddol) cefnogir Nerys ym Myd Mary Jones gan aelodau staff ychwanegol, ar hyn o bryd Mel Hill, Alyson Evans a Jonathan Stammers.  

Dai Woolridge

Ym Mhontypridd, De Cymru mae Dai wedi ei leoli. Mae’n fardd, actor, cyfarwydd ac awdur, ac yn gweithio i Gymdeithas y Beibl fel Rheolwr Cysylltiadau Personol i Gymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae wrth ei fodd yn mynd allan a theithio o gwmpas  yn cyfarfod a chefnogi eglwysi a Grwpiau Gweithredol i godi arian at genhadaeth leol neu fyd eang y Beibl. Mae’n teimlo’n gryf am gyflwyno’r Ysgrythur mewn dulliau creadigol a bu Cymdeithas y Beibl yn elwa ar ei greadigrwydd mewn sawl ffordd ers i Dai ymuno ym mis Rhagfyr 2013. Efallai eich bod wedi dod ar draws rhai o’i fideos llafar  drwy ‘Spoken Truth’. Daw Dai yn wreiddiol o Rydaman, De Cymru, a’i iaith gyntaf yw  Saesneg  ac mae’n briod â Cath Woolridge o ‘Sound of Wales’. Cysylltwch â Dai os hoffech drefnu ymweliad gan Gymdeithas y Beibl â’ch eglwys neu grŵp lleol, neu pe baech yn dymuno dod yn wirfoddolwr gyda Chymdeithas y Beibl yng Nghymru. Rydym wir angen gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg ac sy’n barod i gael eu hyfforddi fel siaradwyr i hyrwyddo gwaith  Cymdeithas y Beibl.    

Canolfan Gyswllt  

Mae tîm y Staff a leolir yng Nghymru yn cael eu cefnogi gan dimau sy’n greadigol, sy’n codi arian ac sy’n gweinyddu Cymdeithas y Beibl yn y swyddfa yn Swindon. Gall Canolfan Gyswllt Cymdeithas y Beibl ateb cwestiynau am holl adnoddau, cyhoeddiadau a gweithgareddau Cymdeithas y Beibl ac anfon adnoddau i chi ar eich cais. Os nad ydynt yn gwybod yr ateb i’ch cwestiwn ar ei union, byddant yn canfod yr ateb.

Dyma’r tîm fydd yn prosesu pob cyfraniad ac yn sicrhau y bydd eich arian yn cyrraedd y lle priodol, yn unol â’ch dymuniadau. Ar hyn o bryd nid oes gennym staff yn Swindon sy’n siarad Cymraeg, ond gobeithiwn newid hyn yn y dyfodol agos. Cysylltwch â’r Ganolfan Gysylltu (Contact Centre) gydag unrhyw gwestiynau cyffredinol ac i anfon eich cyfraniadau. 

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759