What we do in Wales

Beth a wnawn

Y Beibl Cymraeg

Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg. Yn  2014 cyhoeddwyd Y  Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, ac yn 2015 cyhoeddwyd beibl.net mewn print am y tro cyntaf, sef  y cyfieithiad mwyaf newydd o’r Beibl Cymraeg. Roedd awydd pobl ledled Cymru i ddefnyddio cyfieithiad modern ac i’w rannu ag eraill yn gymaint nes bod yr argraffiad cyntaf wedi ei werthu allan drwy archebion ymlaen llaw cyn ei fod wedi cyrraedd y siopau hyd yn oed. Ewch i siop Cymdeithas y Beibl i ganfod mwy am ein Beiblau Cymraeg. Archebwch eich copi heddiw: neu prynwch gopïau i’w rhannu gyda’ch ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol neu eich capeli.

Mae pob un o’r prif gyfieithiadau o’r Beibl Cymraeg hefyd ar gael ar-lein drwy wahanol wefannau ac apiau:

Ap Beibl

Datblygwyd yr ap hwn mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y  Beibl America ac Arfon Jones o beibl.net. Llwythwch yr ap i lawr nawr drwy’r App Store a Google Play.

Bible.com a You Version

Mae pob un o dri prif gyfieithiad y Beibl Cymraeg hefyd ar gael yn rhad ac am ddim ar bible.com a drwy’r Bible app. Llwythwch i lawr nawr i’w ddefnyddio ar eich gliniadur, llechen neu ffôn.

Agor y Llyfr

Mae Agor y Llyfr yn weithredol drwy Gymru i gyd.  Mae deunyddiau dysgu a hyfforddi ar gael yn y Gymraeg , ochr yn ochr â fideo hyrwyddol a llyfrynnau ar wefan Agor y Llyfr. Cysylltwch â Swyddogion Hyfforddi a Datblygu Cymru i gael mwy o wybodaeth ac i gymryd rhan.

Llawrlwythwch ein Pamffled Cyffredinol

Byd Mary Jones

Byd Mary Jones yw ein canolfan ymwelwyr o’r radd flaenaf yn Llanycil, ger y Bala. Gan ddefnyddio fideos, graffeg gwybodaeth a deunydd rhyngweithiol, mae’r ganolfan yn adrodd stori Mary Jones, Thomas Charles a hanes y Beibl a Chymdeithas y Beibl yng Nghymru. Bydd ymwelwyr hefyd yn dysgu mwy am y Beibl ei hun a gwaith Cymdeithas y Beibl o gwmpas y byd heddiw. I ganfod mwy ac i drefnu eich ymweliad, ewch i bydmaryjonesworld.org.uk neu cysylltwch â Nerys Siddall, Rheolwr a Swyddog Addysg y Ganolfan.

Gweithio gydag eraill

Rhan hanfodol o’n gwaith yng Nghymru yw gweithio mewn partneriaeth gyda phobl a sefydliadau eraill sydd, ‘run fath â ni, yn teimlo’n angerddol am y Beibl yng Nghymru.

  • Mae Cymdeithas y Beibl Cymru yn Aelod Cysylltiol â Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) ac yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Cytûn yn Sioe Frenhinol Cymru, Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.
  • Rydym hefyd wedi gweithio’n agos â TearFund Cymru a CICC i ddatblygu digwyddiadau i hyrwyddo cyswllt â’r Beibl mewn bywyd cyhoeddus.
  • Yn ystod  2016 mae Cymdeithas y Beibl yn gweithio’n agos â’r Cyngor Ysgolion Sul a beibl.net/Gobaith i Gymru i hyrwyddo ymgyrch cyswllt â ‘Beibl Byw’.
  • Yn Ionawr 2016 lansiwyd sioe ddrama newydd i ysgolion yn adrodd hanes Mary Jones a’i Beibl. Gweithiodd Cymdeithas y Beibl gyda chwmni drama Mewn Cymeriad i gomisiynu’r sioe newydd hon. Mae Cymdeithas y Beibl hefyd wedi darparu deunyddiau addysgol i gyd-fynd â sioe Mewn Cymeriad i ddangos yr Esgob  William Morgan, cyfieithydd cyntaf y Beibl i’r Gymraeg.  
  • Rydym yn gweithio’n agos gydag Agoriad, cwmni menter cymdeithasol sy’n darparu  arlwyaeth yn ein caffi yn Ysgoldy Thomas Charles ym Myd Mary Jones.
  • Bu Christine Daniel a Nerys Siddall yn gweithio gyda merched ar draws yr enwadau i ddatblygu ymweliad wedi ei dargedu a llyfryn defosiynol i grwpiau merched sydd eisiau ymweld â Byd Mary Jones.   

Share with others

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759