Bible Society in Wales

Cymdeithas y Beibl yng Nghymru

Mae gan Gymdeithas y Beibl ei gwreiddiau yng Nghymru. Yng Nghymru y gwnaeth Mary Jones ei thaith gerdded enwog i brynu Beibl yn ei hiaith ei hun, Cymraeg, gan y Parchedig Thomas Charles.

Ei phenderfyniad i fod yn berchen ar ei Beibl ei hun y gallai ei ddarllen drosti ei hun a ysgogodd Mr Charles i weithio gydag eraill i sefydlu’r Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor yn 1804.

Heddiw mae Cymdeithas y Beibl yn parhau i weithio yng Nghymru ymhlith pobl sy’n siarad Cymraeg ac yn siarad Saesneg. Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwyr y Beibl yn Gymraeg. Mae ein canolfan ymwelwyr, Byd Mary Jones yn Llanycil, y Bala yn gwneud stori Mary Jones, Thomas Charles, a Chymdeithas y Beibl yn wybyddus i genedlaethau newydd o dwristiaid, grwpiau ysgol ac eraill. Mae Agor y Llyfr hefyd yn weithredol iawn yng Nghymru, gan gymryd storiâu’r Beibl i ysgolion, y rhai Cymraeg a Saesneg y mhob rhan o’r wlad.

Canfyddwch mwy am ein gwaith yng Nghymru

Pwy ydym ni

Pwy ydym ni

Rydym yn dod â’r Beibl yn fyw yng Nghymru, lle ddechreuodd Cymdeithas y Beibl dros 200 o flynyddoedd yn ôl, gyda chyfieithiadau Cymraeg cyfoes, celfyddydau perfformio a chanolfan ymwelwyr sydd wedi ennill gwobr.

Beth a wnawn

Beth a wnawn

Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg. Yn 2014 cyhoeddwyd Y Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, ac yn 2015 cyhoeddwyd beibl.net mewn print am y tro cyntaf, sef y cyfieithiad mwyaf newydd o’r Beibl Cymraeg.

Byd Mary Jones

Byd Mary Jones

Dysgwch sut y gwnaeth taith un ferch newid bywydau miliynau: gweithgareddau rhyngweithiol, fideos ac arddangosfeydd yn dod â’i stori ryfeddol yn fyw o 1800 tan heddiw.

Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am...

Bod yn ddiolchgar

Bod yn ddiolchgar

Mae’r Beibl yn llawn esiamplau o bobl yn rhoi diolch i Dduw. Yn yr Hen Destament, roedd diolchgarwch yn ganolog i addoliad yr Israeliaid.

Yn dilyn llwyddiant ymgyrch Beibl Byw yn 2016, mae Byw y Beibl yn estyniad o’r gwaith cynyddol a gafodd ei wneud y llynedd gyda’r bwriad o barhau trafodaethau am y Beibl yn Gymraeg.

Mae amryw gynllun ar y gweill ond un gweithgaredd fydd yn rhedeg gydol yr ymgyrch fydd colofn wythnosol yn Y Pedair Tudalen gan Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru, ac eraill yn dwyn y teitl ‘Beth mae’r Beibl yn ddweud am…’. Bydd y colofnau yn ymdrin â phynciau cyfoes, heriol a pherthnasol i fywydau pob dydd wrth i ni ystyried sut mae’r Beibl yn ein helpu i fyw o ddydd i ddydd.

Gweld mwy

Newyddion

2017 – Blwyddyn Byw y Beibl

2017 – Blwyddyn Byw y Beibl

Ar drothwy blwyddyn newydd daw lansiad Blwyddyn Byw y Beibl, ymgyrch newydd ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl, Y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Lansio Llyfryn 'Agor Y Gair Gyda Mari'

Lansio Llyfryn 'Agor Y Gair Gyda Mari'

Cafodd cyfrol newydd, wedi ei ysgrifennu gan ferched i ferched, ei lansio yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni dydd Mercher 3 Awst.

Cymryd rhan

Sylwer: nid yw’r tudalennau canlynol ar gael yn Gymraeg

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Drwy roi ychydig o’ch amser a’ch egni i wirfoddoli gall eich gweithredoedd wneud cyfraniad mawr tuag at gynnig y Beibl i’r byd.

Rhoi

Rhoi

Beibl y mis yw ein gwahoddiad i chi: dewch â’r Beibl i fwy o fwy o fywydau newydd pob mis. Eich rhodd. Ein gwaith. Eu Beibl.

Gweddïo

Gweddïo

Cefnogwch ni mewn gweddi os gwelwch yn dda. Gweddïwch bydd ein gwaith yn cael ei arwain a’i nerthu gan Ysbryd Duw fel bydd y weledigaeth rydym yn gweithio tuag ato yn dod yn realiti.