Bible Society in Wales

Cymdeithas y Beibl yng Nghymru

Mae gan Gymdeithas y Beibl ei gwreiddiau yng Nghymru. Yng Nghymru y gwnaeth Mary Jones ei thaith gerdded enwog i brynu Beibl yn ei hiaith ei hun, Cymraeg, gan y Parchedig Thomas Charles.

Ei phenderfyniad i fod yn berchen ar ei Beibl ei hun y gallai ei ddarllen drosti ei hun a ysgogodd Mr Charles i weithio gydag eraill i sefydlu’r Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor yn 1804.

Heddiw mae Cymdeithas y Beibl yn parhau i weithio yng Nghymru ymhlith pobl sy’n siarad Cymraeg ac yn siarad Saesneg. Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwyr y Beibl yn Gymraeg. Mae ein canolfan ymwelwyr, Byd Mary Jones yn Llanycil, y Bala yn gwneud stori Mary Jones, Thomas Charles, a Chymdeithas y Beibl yn wybyddus i genedlaethau newydd o dwristiaid, grwpiau ysgol ac eraill. Mae Agor y Llyfr hefyd yn weithredol iawn yng Nghymru, gan gymryd storiâu’r Beibl i ysgolion, y rhai Cymraeg a Saesneg y mhob rhan o’r wlad.

Canfyddwch mwy am ein gwaith yng Nghymru

Pwy ydym ni

Pwy ydym ni

Rydym yn dod â’r Beibl yn fyw yng Nghymru, lle ddechreuodd Cymdeithas y Beibl dros 200 o flynyddoedd yn ôl, gyda chyfieithiadau Cymraeg cyfoes, celfyddydau perfformio a chanolfan ymwelwyr sydd wedi ennill gwobr.

Beth a wnawn

Beth a wnawn

Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg. Yn 2014 cyhoeddwyd Y Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, ac yn 2015 cyhoeddwyd beibl.net mewn print am y tro cyntaf, sef y cyfieithiad mwyaf newydd o’r Beibl Cymraeg.

Byd Mary Jones

Byd Mary Jones

Dysgwch sut y gwnaeth taith un ferch newid bywydau miliynau: gweithgareddau rhyngweithiol, fideos ac arddangosfeydd yn dod â’i stori ryfeddol yn fyw o 1800 tan heddiw.

Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am...

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 2 : Llawenydd

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 2 : Llawenydd

Mae llawenydd yn ymateb naturiol pan mae rhywbeth dedwydd yn digwydd: genedigaeth; dyweddïad neu briodas, er enghraifft. Mi wnaeth yr Israeliaid lawenhau ar ôl buddugoliaeth Dafydd (1 Sam 18:6); a phan ddaeth yr arch i Jerwsalem (2 Sam 6).

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 1

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 1

Cariad ydy ffrwyth cyntaf yr Ysbryd Glân yn rhestr Paul (Galatiaid 5:22). Gair Groeg αγαπη (agape) ydy’r gair sy’n cael ei ddefnyddio yma.

Gweld mwy

Newyddion

2017 – Blwyddyn Byw y Beibl

2017 – Blwyddyn Byw y Beibl

Ar drothwy blwyddyn newydd daw lansiad Blwyddyn Byw y Beibl, ymgyrch newydd ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl, Y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Wythnos Ymwybyddiaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth

Mae'r Wythnos Ymwybyddiaeth ar 12-19 Chwefror 2017 a rydym yn gofyn os byddech yn fodlon rhannu'r hwyl gyda eglwysi arall er mwyn codi proffil Agor y Llyfr (AyLl) ac i annog mwy o bobl i gymryd rhan. Os bydd eich tÎm yn cyflwyno stori yn yr eglwys neu mewn cyfarfod bydd pobl yn gweld pa mor hawdd a faint o hwyl ydyw.

Cymryd rhan

Sylwer: nid yw’r tudalennau canlynol ar gael yn Gymraeg

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Drwy roi ychydig o’ch amser a’ch egni i wirfoddoli gall eich gweithredoedd wneud cyfraniad mawr tuag at gynnig y Beibl i’r byd.

Rhoi

Rhoi

Beibl y mis yw ein gwahoddiad i chi: dewch â’r Beibl i fwy o fwy o fywydau newydd pob mis. Eich rhodd. Ein gwaith. Eu Beibl.

Gweddïo

Gweddïo

Cefnogwch ni mewn gweddi os gwelwch yn dda. Gweddïwch bydd ein gwaith yn cael ei arwain a’i nerthu gan Ysbryd Duw fel bydd y weledigaeth rydym yn gweithio tuag ato yn dod yn realiti.