Search Bible Society Login or register Basket Donate

Search

522 results for: 'R 출장안마▷텔레그램 GTTG5▷㕀서농동건마출장驁서농동건전마사지ժ서농동남성전용斾서농동딥티슈🚈germless'

Or view results from the Shop or the Bible

Clwb Llyfrau’r Beibl

Croeso i Glwb Llyfrau’r Beibl Cymraeg, sy’n eich helpu i ddarllen y Beibl gyda’ch ffrindiau – un llyfr ar y tro.

Pecyn Cwrs y Beibl

Mae Cwrs y Beibl bellach wedi ei drosi i fformat digidol sy’n addas i’w ddilyn ar-lein gan grwpiau bach neu o fewn sefyllfa deuluol. Mae’r adnoddau digidol wedi’u llunio fel eu bod yn hwylus i’w rhannu, felly fe fydd yn bosib i chi redeg Cw...

Agor y Llyfr

Mae plant wrth eu bodd gyda stori – yn enwedig storïau o’r Beibl pan fyddan nhw’n rhyngweithiol, yn ddiddorol, ac yn hwyl.

Gardd Salm 23

Mae Gardd Salm 23 Sarah Eberle yn ardd ar gyfer y cyfnod hwn, yn ardd ar gyfer pandemig. Mae’r salm enwog yn siarad am bresenoldeb Duw gyda ni ym mhob eiliad o fywyd. Mae gardd Sarah, a ddyluniwyd ar gyfer Cymdeithas y Beibl, yn mynd â ni ar daith...

Amdanom ni

Mae’r tîm yng Nghymru yn gweithio i annog, arfogi a chefnogi pobl yng Nghymru i ddarllen y Beibl ac i’w ddeall yn well.

Lloches i’r gorthrymedig: Salm 9.1–12 (Ebrill 5, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

I grew up in Yugoslavia. Christianity wasn’t banned, but nobody ever spoke about faith.

I grew up in Yugoslavia. Christianity wasn’t banned, but nobody ever spoke about faith. I never heard anything about it. I thought the Bible was make-believe and fairy tales. I thought that people who read the Bible were off their heads in la-la la...

Adnoddau Dysgu Adref

Catrin Hampton, Storïwr Agor y Llyfr, sy’n darllen yr hanesion ac mae’r deunyddiau sy’n cyd-fynd i lawrlwytho yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy’n addas i oed 5-11.

Melysach na’r mêl: Salm 19.1–14 (Ebrill 12, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Duw yw’r un sy’n iacháu: Exodus 15.22–27 (Mawrth 4, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Manna o’r nefoedd: Exodus 16.11–20 (Mawrth 5, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Gweddïau'r rhai sy’n cael eu gorthrymu: Salm 10.1–18 (Ebrill 6, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Hapus yw’r rhai sy’n credu: Ioan 20.24–29 (29 Rhagfyr 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Fi ydy'r bugail da: Ioan 10.1–16 (Mawrth 20, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Mae’r Ysbryd i bawb: Exodus 18.13–27 (Mawrth 7, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Ysgol i fyny i’r nefoedd: Genesis 28.10–22 (Ionawr 27, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Doniau’r Ysbryd: 1 Corinthiaid 12.1–12 (Chwefror 25, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

O'r mynydd i'r gwastatir: Marc 9.2–18 (Chwefror 6 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Y naill a’r llall: Luc 10.25–37 (25 Tachwedd 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.

Iesu’n bendithio’r plant: Luc 18.15–17 (3 Rhagfyr 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible