Home360 Regional Launch - Wales / Adre360 Lansiad Rhanbarthol - Cymru

In the summer of 2020, Bible Society will be partnering with local churches to bring a unique Bible experience to Wales, in what we believe is the most exciting mission project in a generation. Home360 is an immersive Bible experience that uses the latest CGI/Virtual Reality technology to introduce people to the big story of the Bible. Projected inside a 9 metre Dome, this 15 minute film touches on ideas of love, loss, forgiveness and belonging – themes common to every audience.

 

Yn ystod yr haf 2020, bydd Cymdeithas y Beibl yn gweithio mewn partneriaeth ag eglwysi lleol i ddod â phrofiad Beiblaidd unigryw i Gymru, trwy brosiect cenhadol  - y prosiect mwyaf cyffrous a welwyd o fewn y genhedlaeth hon yn ein barn ni.

Mae Adre360 yn brofiad Beiblaidd fydd yn eich meddiannu’n llwyr. Mae’n defnyddio’r dechnoleg CGI/Rithwir ddiweddaraf i gyflwyno stori fawr y Beibl i bobl.  Yn cael ei dangos mewn Dôm 9 metr o ran maint, mae’r ffilm 15 munud hon yn cyffwrdd â gwahanol syniadau am gariad, colled, maddeuant a pherthyn - themâu sy'n gyfarwydd i bob cynulleidfa.

Date and time

  • 5 December 2019
  • 19.30 - 21.30
  • Please arrive at 19:00 for refreshments

Location

  • Waterfront Community Church, Langdon Rd, Swansea SA1 8QY

 

Dyddiad ac Amser

  • 5 Rhagfyr 2019
  • 19.30 - 21.30
  • Dewch erbyn 19:00 ar gyfer lluniaeth

Lleoliad

  • Eglwys Gymunedol y Glannau / Waterfront Community Church, Ffordd Langdon, Abertawe SA1 8QY

Free

Add to basket

In stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759