Llawlyfr Digidol Cwrs y Beibl

Mae Cwrs y Beibl bellach wedi ei drosi i fformat digidol y gellir ei lawrlwytho, bydd y cwrs wyth sesiwn yn gwella ac yn llywio'ch astudiaeth Feiblaidd barhaus, p'un a ydych chi'n newydd i'r Beibl neu eisiau mynd yn ddyfnach.

Llawlyfr Digidol Cwrs y Beibl

£3.99

Add to basket

Digital product

Am amser gyfyngedig, mae’n bosib rhedeg Cwrs y Beibl efo eich gr┼Áp bach neu teulu o £9.99 yn unig! Lawrlwythwch y Pecyn Cwrs y Beibl i grwpiau bach heddiw.

Mae’r pecyn yn cynnwys:

  • Arweiniad digidol i’r cwrs (ffeil pdf i’w lawrlwytho)
  • Mynediad at ffrwd fideos Cwrs y Beibl (ar gael yn yr iaith Saesneg yn unig)
  • Arweiniad i’r cwrs ar ffurf caled (fydd yn cael ei bostio cyn gynted ag y bo modd)

Ychwanegu pecyn i’r fasged

Ar ôl ei archebu, bydd y cynnyrch hwn ar gael ar unwaith yn eich cyfrif, yn yr adran My Digital Products.

£3.99

Add to basket

Digital product

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759