Easter

View per page

Three Friends and the Miracle Man

Three Friends and the Miracle Man

In this Easter story booklet for children, three young people who knew Jesus find their way to the empty tomb. Join the journey to discover who Jesus really is.

£2.00

View product

Plenty in stock
All About Easter: A Resurrection Rhyme

All About Easter: A Resurrection Rhyme

Our new Easter booklet for children, brought to life by the rhymes of Bob Hartman, explores the events surrounding Jesus’ resurrection and why we truly celebrate Easter. There are family activity pages in the middle of the booklet, perfect as a give-away for children in your family, community and school.

£1.60

View product

In stock
The Seriously Surprising Story

The Seriously Surprising Story

Walk the road to Emmaus and discover something big that’s worth sharing in The Seriously Surprising Story – an Easter story booklet for children.

£2.00

View product

Plenty in stock
Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau – Three Friends and the Miracle Man (Welsh)

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau – Three Friends and the Miracle Man (Welsh)

Cymerwch olwg newydd ar hanesion yr efengyl o fywyd Iesu gyda’r llyfryn stori Pasg newydd sbon hwn i blant.

£2.00

View product

Plenty in stock
End of the Road? (Easter resource)

End of the Road? (Easter resource)

What was really going on during the events of Jesus’ final days? End of the Road is a handy resource that explores the political and religious climate during the first century, and how this affected both Jesus’ enemies and his followers. Suitable as a hand out in churches and for those wanting to know more about the Easter story.

£1.20

View product

Plenty in stock
The Super Cool Story of Jesus

The Super Cool Story of Jesus

Jesus does amazing things to show us how much he loves us. This children’s story booklet shows how Jesus lived, loved, died, and then came back to life again.

£2.00

View product

Only 4 left in stock
Stori Ansbaradigaethus Iesu – The Super Cool Story of Jesus (Welsh)

Stori Ansbaradigaethus Iesu – The Super Cool Story of Jesus (Welsh)

Gwnaeth Iesu bethau anhygoel tra bu ar y ddaear – er mwyn dangos i ni faint roedd yn ein caru ni. Mae’r llyfryn yma yn adrodd rhai o’r straeon sy’n dangos sut wnaeth Iesu fyw, caru, marw, ac yna dod yn ôl yn fyw eto!

£2.00

View product

Plenty in stock
Popeth am y Pasg - Rhigwm yr Atgyfodiad

Popeth am y Pasg - Rhigwm yr Atgyfodiad

Mae’r gerdd Basg hon yn archwilio’r digwyddiadau sy’n ymwneud ag atgyfodiad Iesu a pham rydyn ni wir yn dathlu’r Pasg. Mae’r gerdd yn seiliedig ar Luc 24 a gallwch ddarllen popeth am fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad rhyfeddol Iesu yn yr Efengylau (Mathew, Marc, Luc ac Ioan) yn y Beibl.

£1.20

View product

Plenty in stock
Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Stori Syndod y Syndodau – The Seriously Surprising Story (Welsh)

Darganfyddwch rywbeth mawr sydd werth ei rannu gyda Stori Syndod y Syndodau. Prynwch gopïau sengl am rodd isafswm o £2.00 neu archebwch fesul llwyth am hanner y pris.

£2.00

View product

Plenty in stock
Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

£2.50

View product

Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible