Search Bible Society Login or register Basket Donate

Bibles

Welsh (Cymraeg)

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.

Cafodd y BCN (Diwygiedig) ei gyhoeddi gyntaf yn 2004 a cheir nifer sylweddol o ddiwygiadau ar destun y BCN a gyhoeddwyd yn 1988. Y mae'n olynydd teilwng i Feibl William Morgan (1588) cyfrol sydd yn ei thro'n cael ei ystyried fel y llyfr mwyaf dylanwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Y mae'r BCN ( Diwygiedig) yn cadw cywirdeb ac urddas Beibl William Morgan wrth egluro'i ystyr i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

Welsh Bibles

The first Welsh Bible was translated by William Morgan and printed in 1588.  The Beibl Cymraeg Newydd (New Welsh Bible) is the standard Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This is the contemporary translation used and endorsed by all Welsh-speaking churches and schools. It also provides the text for Y Llais (The Voice), the new audio edition of the Welsh New Testament.  The Revised edition of the BCN was first published in 2004, and it contains extensive revisions from the 1988 New Welsh Bible and is a true successor to the 1588 William Morgan Bible, widely recognised as the most influential Welsh language book ever published.  A modern translation in contemporary colloquial Welsh has been made by Arfon Jones, and is available on-line on beibl.net.  The Gospel of Mark has been printed in this translation so far which is available in packs of ten.

beibl.net – colloquial Welsh Bible

Y Beibl mewn iaith hawdd i’w deall. Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr. Experience the Bible in your own language. Perfect for schools, churches and those learning Welsh. 30% discount when ordering 25 or more!

£14.99

View product

Currently out of stock

Tybed Oes ‘na Fwy i’r Pasg? – Might There Be More to Easter? (Welsh edition)

Mae’r Pasg yn un o brif ddathliadau’r calendr Cristnogol ond pa mor dda ydym ni’n deall ei ystyr? Pam ydym ni’n dathlu’r Pasg? Pwy oedd yr Iesu? Pam y gwnaeth farw? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy.

£2.50

View product

Plenty in stock

Beibl Cymraeg Newydd gyda mynegair - New Welsh Bible (BCN) Revised with concordance

Beibl Cymraeg Newydd (BCN) The standard Welsh Bible for the 21st century Welsh (cymraeg) speakers and learners, translated by the Bible Society in 1988 and revised in 2004. Now available with a specially compiled Concordance and Names Index

£16.95

View product

Plenty in stock

beibl.net Efengyl Luc – colloquial Welsh Gospel of Luke with Parallel Good News Bible English

Mae efengyl Luke a ddygwyd i fywyd mewn dau cyfieithiadau Beibl deinamig. Luke’s gospel is brought to life in two dynamic Bible translations.

£2.50

View product

Plenty in stock

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Print Bras - The New Welsh Bible (BCN) Revised Large Print Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (New Welsh Bible) - the standard Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners, available in large print (print bras). Now available at half price for a limited period.

£17.50

View product

Plenty in stock

beibl.net Efengyl Marc (10 copi) - colloquial Welsh Gospel of Mark (Pack of 10)

CYMRAEG: Cyfieithiad newydd cyffrous a chyfoes beibl.net o Efengyl Marc. ENGLISH: The Gospel of Mark, written in an exciting new contemporary Welsh language translation – beibl.net.

£10.00

View product

Plenty in stock

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Lledr - New Welsh Bible (BCND) Revised Standard Leather Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND) is the standard New Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This edition has a leather cover.

£35.00

View product

Only 7 left in stock

beibl.net – print bras (colloquial Welsh large print Bible)

Wedi ei gyfieithu o’r ieithoedd gwreiddiol i Gymraeg bob dydd. Print bras i hwyluso'r darllen. Translated from the original languages into everyday Welsh. Large print to facilitate reading.

£24.99

View product

Currently out of stock

Testament Newydd a'r Salmau (Poced Gwyn) - Welsh (BCN) New Testament & Psalms

A pocket-sized white gift Bible in a slip case. Features the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (2004).

£12.99

View product

Plenty in stock

Welsh (cymraeg) and Spanish (español) New Testament Psalms and Proverbs Diglot

Y Testament Newydd Y Salmau/ Nuevo Testamento. This diglot of the New Testament and Psalms was produced as a response to the needs of churches of Patagonia, Argentina. Limited edition and availability.

£12.99

View product

Only 3 left in stock