Popeth am y Pasg - Rhigwm yr Atgyfodiad

Popeth am y Pasg - Rhigwm yr Atgyfodiad
Quantity £

If the quantity you require is not shown, you may set your exact desired quantity in the basket after you've added it.

£1.20 each £1.20 each
Plenty in stock | Bulk buy discounts

Please note this product can only be shipped to the UK, Guernsey, Jersey or Isle of Man.

Mae’r gerdd Basg hon yn archwilio’r digwyddiadau sy’n ymwneud ag atgyfodiad Iesu a pham rydyn ni wir yn dathlu’r Pasg. Mae’r gerdd yn seiliedig ar Luc 24 a gallwch ddarllen popeth am fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad rhyfeddol Iesu yn yr Efengylau (Mathew, Marc, Luc ac Ioan) yn y Beibl.

Os na ddangosir y swm sydd ei angen arnoch, gallwch osod eich union swm dymunol yn y fasged ar ôl i chi ei ychwanegu.

Quantity £
(£1.20 each£1.20 each)
Bulk buy discounts Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759