search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Albanian New Testament - Dhiata a Re

Dhiata a Re. A new Albanian Bible translation of the New Testament into modern Albanian (Shqip), newly translated directly from the original Greek. Published in 2007 by the Bible Society of Albania, it includes a short concordance and names index.

Albanian New Testament - Dhiata a Re

£18.99

Currently out of stock

ISBN: 9781843641414

ISBN 10: 1843641410

Dimensions: 170 x 120 x 20

Format: Hardback

Published date: 01 April 2007

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product

An interconfessional Albanian Bible tranlation in modern Albanian (shqip). This Albanian Bible was translated from the original Greek by Albanian scholars and is accepted by Christians from Protestant, Orthodox and Catholic traditions. Currently this Albanian Bible is only available for the New Testament. Published in 2007, it includes a short concordance and names index. The Old Testament of the Albanian Bible is currently being translated into Albanian from Hebrew.

Dhiata e Re në shqip (2007)

Një përkthim ndërkonfesional në shqipen e sotme. U përkthye prej greqishtes nga studiues shqiptarë dhe është i pranuar nga të krishterët e traditës protestante, ortodokse dhe katolike. Kjo Bibël në shqip për momentin ka vetëm Dhiatën e Re. Ndërsa Dhiata e Vjetër e Biblës akoma po përkthehet nga hebraishtja në shqip.

£18.99

Currently out of stock

Please note: No offers, promotions or discounts can be applied to this product