search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Lledr - New Welsh Bible (BCND) Revised Standard Leather Bible

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND) is the standard New Welsh Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This edition has a leather cover.

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig Lledr - New Welsh Bible (BCND) Revised Standard Leather Bible

£35.00

Add to basket

Only 9 left in stock

ISBN: 9780564097753

ISBN 10: 0564097756

Dimensions: 218 x 145 x 30 mm

Format: Leather

Weight: 641

Published date: 01 June 2004

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.

Cafodd y BCN (Diwygiedig) ei gyhoeddi gyntaf yn 2004 a cheir nifer sylweddol o ddiwygiadau ar destun y BCN a gyhoeddwyd yn 1988. Y mae'n olynydd teilwng i Feibl William Morgan (1588) cyfrol sydd yn ei thro'n cael ei ystyried fel y llyfr mwyaf dylanwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Y mae'r BCN ( Diwygiedig) yn cadw cywirdeb ac urddas Beibl William Morgan wrth egluro'i ystyr i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

The standard Bible for 21st century Welsh speakers and learners. This is the contemporary translation used and endorsed by all Welsh-speaking churches and schools. It also provides the text for Y Llais, the new audio edition of the Welsh New Testament.

First published in 2004 it contains extensive revisions from the 1988 New Welsh Bible and is a true successor to the 1588 William Morgan Bible, widely recognised as the most influential Welsh language book ever published.

The Revised New Welsh Bible keeps the dignity and precision of the William Morgan Bible while opening its meaning to new generations of Welsh readers.

£35.00

Add to basket

Only 9 left in stock