Y Llais - Y Beibl Cymraeg Newydd (The Voice - New Welsh Bible)

Y Llais (The Voice) - This is a dramatised audio recording on CD, with music, of the Welsh New Testament taken from the Beibl Cymraeg Newydd (Revised New Welsh Bible).

Y Llais - Y Beibl Cymraeg Newydd (The Voice - New Welsh Bible)

£10.00

Add to basket

Plenty in stock

ISBN: 9780564035960

ISBN 10: 0564035963

Dimensions: 195 x 190 x 37 mm

Format: Audio Bible

Weight: 575

Published date: 01 July 2005

 Recordiad llafar o'r Testament Newydd (BCN, Argraffiad Diwygiedig) , wedi'i ddramateiddio a gyda cherddoriaeth yw Y Llais. Ceir cynllun gwrando dyddiol yn y bocs 18 CD deniadol. Chwaraeir rhannau Iesu Grist a Phaul gan ddau actor proffesiynol adnabyddus- Richard Elfyn a Rhys Parry Jones- a chlywir lleisiau adnabyddus eraill gan gynnwys Lisabeth Miles.

Os ydych yn Gymro Cymraeg neu yn ddysgwr, neu os ydych efallai yn cael trafferth gyda darllen print, bydd Y Llais yn eich galluogi i brofi'r Testament Newydd mewn dull cyfoes a chyffrous.

 This is a dramatised audio recording, with music, of the New Testament taken from the Revised New Welsh Bible. The attractive 18 CD box set also includes a recommended daily listening plan. The parts of Jesus Christ and Paul are played by two well-known professional actors - Richard Elfyn and Rhys Parry Jones - and other prominent Welsh voices also feature, including Lisabeth Miles.

Whether you're a fluent Welsh speaker or a Welsh learner, or someone who has difficulty with the printed version, Y Llais will enable you to encounter the New Testament in an exciting, contemporary way.

Listen to a sample

£10.00

Add to basket

Plenty in stock

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759