search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

beibl.net – print bras (colloquial Welsh large print Bible)

Wedi ei gyfieithu o’r ieithoedd gwreiddiol i Gymraeg bob dydd. Print bras i hwyluso'r darllen. Translated from the original languages into everyday Welsh. Large print to facilitate reading.

beibl.net – print bras (colloquial Welsh large print Bible)
View product image(s)

£24.99

Currently out of stock

ISBN: 9780564034772

Pages: 2208

Dimensions: 165 x 232 x 64 mm

Format: Hardback

Published date: 23 December 2016

Profwch y Beibl yn dod yn fyw!

Wedi ei gyfieithu o’r ieithoedd gwreiddiol i Gymraeg bob dydd - perffaith i ddysgwyr a Chymry Cymraeg sydd am ddeall y Beibl yn well.

Yr argraffiad hwn:

• print bras i hwyluso'r darllen
• perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr
• gyda ‘Geirfa’ a ‘Ble i droi am help…’

beibl.net – hawdd i’w ddarllen a’i ddeall.

Experience the Bible coming alive!

Translated from the original languages into everyday Welsh – perfect for learners and native Welsh speakers who want to understand the Bible better.

This edition:

• large print to facilitate reading
• perfect for schools, churches and learners
• With ‘Glossary’ and ‘Where to turn for help...’

beibl.net - easy to read and understand.

YouTube videos require performance and advertising cookies, or .
Or if you would prefer watch it on the YouTube website.

Ei gryfder yw ei fod yn rhoi’r Beibl, sydd i raddau helaeth an annealladwy i lawer, o fewn cyrraedd ifanc a hen mewn iaith gyfoes. Maent yn gallu ei ddarllen, ei ddeall, a gwerthfawrogi yr hyn y mae yn ei ddweud.’ 
Parchg Ddr Geraint Tudur, BD Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

‘Dyma’r unig gyfieithiad o’i fath yn yr Iaith Gymraeg, yn ffyddlon i’r testun, yn hawdd i’w ddeall ac yn adnodd eithriadol o werthfawr, yn enwedig gan blant ac ieuenctid sydd yn cael y cyfieithiadau traddodiadol yn ddieithr o ran iaith.’ 
Parchg W Bryn Williams.
    
‘Dwi'n meddwl bod beibl.net yn grêt. Mae’n rhoi gwirioneddau'r Beibl yn syml iawn, ac yn hynod o rhwydd i’w ddarllen.’ 
Aelod o Glwb Ieuenctid Cristnogol

‘Mae'n ffantastig gallu darllen y Gair mewn Cymraeg medra'i ddallt!’ 
Mari Williams

‘Rwy’n croesawu’r fenter hon. Bydd yn adnodd gwych i bawb sydd yn gweithio gyda phlant, naill ai yn ein hysgolion neu mewn clybiau ieuenctid’ 
Y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor

£24.99

Currently out of stock