search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Search the shop

Cerdd Y Nadolig

Mwynhewch y stori anferthol am Dduw, a ni a phopeth yn y byd, wedi'i chymryd o'r Beibl, gyda rhigymau gwych gan Bob Hartman a lluniau hudolus gan Honor Ayers. Mae'n ddelfrydol ar gyfer plant ifanc a theuluoedd.

£2.00

View product

Currently out of stock

Making Good Sense of the Bible (Welsh)

What do we do when certain passages of the Bible don’t seem to make sense? Making Good Sense of the Bible Together is a six-session introduction to biblical interpretation. These sessions will allow you to explore the text’s original meaning, con...

£3.99

View product

Plenty in stock

Yr Addewid Amhosib

Llyfryn Nadolig newydd sbon i blant wedi'i ysgrifennu gan Bob Hartman. Ystyriwch stori'r geni fel erioed o'r blaen trwy liwio'ch hoff gymeriadau a dychmygu'r hyn maent yn ei feddwl a'i ddweud wrth ei gilydd.

£2.00

View product

Plenty in stock

After Chapters & Verses (NIV)

What would the Bible be like without verse numbers and section headings? How would it affect the way we read scripture?

£4.99

View product

In stock

Agor y Gair gyda Mari

Mae pob darlleniad yn cynnwys rhai adnodau o’r Ysgrythur, myfyrdod byr ar daith Mari a rhai awgrymiadau i’ch helpu i wneud cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch bywyd chi heddiw.

£2.50

View product

In stock

Popeth am y Pasg - Rhigwm yr Atgyfodiad

Mae’r gerdd Basg hon yn archwilio’r digwyddiadau sy’n ymwneud ag atgyfodiad Iesu a pham rydyn ni wir yn dathlu’r Pasg. Mae’r gerdd yn seiliedig ar Luc 24 a gallwch ddarllen popeth am fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad rhyfeddol Iesu yn yr Efen...

£1.20

View product

Plenty in stock

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig - Might There Be More to Christmas? (Welsh edition)

Tybed oes ‘na fwy i’r Nadolig – mwy i Iesu – nag sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf? Archwiliwch y cwestiynau hyn a mwy, drwy Efengyl Luc – sy’n eich cymryd ar daith o eni Iesu, i Jerwsalem, lle mae’r stori’n cyrraedd ei huchafbwynt,...

£2.50

View product

Plenty in stock

beibl.net - i bobl ifanc – Welsh Youth Bible

Yn cyflwyno beibl.net i bobl ifanc - y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi’i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Dim ots faint o weithiau rydych wedi darllen y Beibl o’r blaen neu ba mor agos rydych yn teimlo a...

£19.99

View product

Plenty in stock

Hungarian New Testament, Karoli 1908 Translation

Károli Gáspár, a Calvinist pastor and the dean of Gönc, published the Hungarian Bible in 1590 in Vizsoly, Hungary, and is known as the Vizsolyi Biblia (Vizsoly Bible). It was revised as the Revised Karoli in 1908, and again in 2003. Bible work i...

£17.99

View product

Currently out of stock

‘Caru Ti’ – Duw

Llyfryn stori newydd sbon i blant sy’n olwg o’r newydd ar stori’r geni sy’n canolbwyntio ar galon Duw a’i gariad am bob dim a greodd. Crewyd mewn partneriaeth â HOPE Together.

£2.00

View product

Plenty in stock